کوپن های نواری

کوپن های نواری (strip coupons)

کوپن های نواری برنا الکترونیک از پرکاربردترین انواع کوپن ها می باشند، و در صورت عدم بروز معضلات خاص (مانند پیگرانی یا جهت گیری) عملکرد مناسبی دارند. معمول ترین کوپن مورد استفاده در این دسته دارای ابعاد   3mm x 22mm x 76mm و   3mm x 22mm x 152mm می باشد. این کوپن ها دارای دو حفره بوده و به همراه واشرهای عایق کننده جهت نصب عرضه می شوند. کوپن های نواری جهت افزایش دقت محاسبه سرعت خوردگی معمولاً به صورت جفت نصب می شوند و باید در جهت موازی جهت جریان سیال قرار بگیرند. برای استفاده در کاربردهای خاص تقریباً تمامی ابعادی که هلدر، رتریور، و شیر سرویس برای آنها مهیا باشد، قابل استفاده می باشند.

 

کوپن های نواری

 

کوپن های نواری پلکانی (ladder strip coupon)

کوپن نواری پلکانی برنا الکترونیک جهت مانیتور خوردگی در خط لوله های بزرگ که شرایط خوردگی را نمی توان به میزان کافی توسط یک جفت کوپن پایش نمود، طراحی شده است. نگهدارنده های پلکانی معمولاً حامل دو یا سه جفت کوپن جهت پایش خوردگی در مناطق بالا، میانه و پائین لوله می باشند. ابعاد کوپن های نواری پلکانی متداول 3mm x 22mm x 51mm است که دارای دو حفره جهت اتصال به نگهدارنده می باشد. این کوپن ها در ابعاد مختلف و به همراه واشر های عایق کننده جهت نصب عرضه می شوند.

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال