کوپن های خوردگی

کوپن های کاهش وزن امکان اندازه گیری کمی نرخ خوردگی سازه در یک سیستم پایش خوردگی را مهیا می سازند. همچنین، در برخی شرایط تخریب مورفولوژیکی را  می توان به عاملی خاص نسبت داد. کوپن های خوردگی در اندازه ها و انواع متنوعی موجود می باشند. اندازه و شکل کوپن ها براساس نوع نگهدارنده مورد استفاده، اندازه خط، و جهت قرارگیری تعیین می شود. کوپن های برنا الکترونیک ممهور به مشخصات کوپن شامل: شماره سریال، جنس، ابعاد و وزن با دقت 4 رقم اعشار بوده و هر یک در بسته بندی آغشته به ممانعت کننده فاز بخار با عمر 1 ساله در پاکت های درز گیری و پلمب شده نگهداری می شوند.

سطح کوپن های استاندارد برنا الکترونیک سند بلاست شده و کوپن های استریپ به همراه واشر های عایق کننده ارائه می شوند. سطوح با آماده سازی های سطحی دیگر مانند پولیش شده، صیقلی و یا با زبری سطحی بالاتر طبق سفارش موجود می باشند. کوپن ها با تمامی جنس ها و ابعاد درخواستی قابل ساخت می باشند. همچنین این شرکت آمادگی دارد کوپن ها را براساس استاندارد و صرفا براساس متریال ارسالی خود کارفرما مانند لوله مشابه اجرا شده، تولید نماید.

   

  

کوپن های مصارف عام

 در صنایع نفت و گاز و دیگر صنایع مانند آب و فاضلاب عمدتاً از این کوپن ها استفاده می شود.

 

 

کوپن میله ای

کوپن دیسکی کوپن نواری
کوپن های میله ای                کوپن های دیسکی                  کوپن های نواری 

                    

                                

 

کوپن های مصارف ویژه

کوپن های مصارف ویژه عمدتاً به منظور بررسی رسوب گذاری، میکرو ارگانیزم ها، خوردگی تنشی و نقاط جوشی در سیستم طراحی و استفاده می شوند. در بسیاری از موارد این کوپن ها کاربرد مستقیم ندارند بلکه برای شناسایی و انتخاب مواد مناسب در محیط های مورد نظر بکار می روند. البته کوپن های رسوب گذاری و بایو به منظور بررسی عملکرد رسوب زداها، برنامه های حفاظتی و میکروب کش ها در محیط در صورت نیاز بصورت آنلاین استفاده می شوند.

 

       

    کوپن رسوب گذاری
 کوپن های جوشی          کوپن های تنش دار        کوپن های رسوب گذاری  

                                                                              

 

                                                   

 

کوپن های حلقوی

جهت بررسی اثر محیط های سیال حفاری بر لوله حفاری از این کوپن ها استفاده می شود.

 

 

کوپن حلقوی

کوپن حلقوی 

 

 

        

                   

      مشخصات فنی کوپن ها

      محاسبات تعیین سرعت خوردگی با استفاده از نتایج کوپن ها   

     خدمات مهندسی آنالیز نتایج کوپن های خوردگی

 

 

 


ارسال نظر

ارسال