کوپن های خوردگی

کوپن های کاهش وزن امکان اندازه گیری کمی نرخ خوردگی سازه در یک سیستم پایش خوردگی را مهیا می سازند. همچنین، در برخی شرایط تخریب مورفولوژیکی را  می توان به عاملی خاص نسبت داد. کوپن های خوردگی در اندازه ها و انواع متنوعی موجود می باشند. اندازه و شکل کوپن ها براساس نوع نگهدارنده مورد استفاده، اندازه خط، و جهت قرارگیری تعیین می شود. کوپن های برنا الکترونیک ممهور به مشخصات کوپن شامل: شماره سریال، جنس، ابعاد و وزن با دقت 4 رقم اعشار بوده و هر یک در بسته بندی آغشته به ممانعت کننده فاز بخار با عمر 1 ساله در پاکت های درز گیری و پلمب شده نگهداری می شوند.

سطح کوپن های استاندارد برنا الکترونیک سند بلاست شده و کوپن های استریپ به همراه واشر های عایق کننده ارائه می شوند. سطوح با آماده سازی های سطحی دیگر مانند پولیش شده، صیقلی و یا با زبری سطحی بالاتر طبق سفارش موجود می باشند. کوپن ها با تمامی جنس ها و ابعاد درخواستی قابل ساخت می باشند. همچنین این شرکت آمادگی دارد کوپن ها را براساس استاندارد و صرفا براساس متریال ارسالی خود کارفرما مانند لوله مشابه اجرا شده، تولید نماید.

   

  

کوپن های مصارف عام

 در صنایع نفت و گاز و دیگر صنایع مانند آب و فاضلاب عمدتاً از این کوپن ها استفاده می شود.

 

 

Melehi

Diski Navari
کوپن های میله ای                کوپن های دیسکی                  کوپن های نواری 

                    

                                

 

کوپن های مصارف ویژه

کوپن های مصارف ویژه عمدتاً به منظور بررسی رسوب گذاری، میکرو ارگانیزم ها، خوردگی تنشی و نقاط جوشی در سیستم طراحی و استفاده می شوند. در بسیاری از موارد این کوپن ها کاربرد مستقیم ندارند بلکه برای شناسایی و انتخاب مواد مناسب در محیط های مورد نظر بکار می روند. البته کوپن های رسوب گذاری و بایو به منظور بررسی عملکرد رسوب زداها، برنامه های حفاظتی و میکروب کش ها در محیط در صورت نیاز بصورت آنلاین استفاده می شوند.

 

       

    Rosub
 کوپن های جوشی          کوپن های تنش دار        کوپن های رسوب گذاری  

                                                                              

 

                                                   

 

کوپن های حلقوی

جهت بررسی اثر محیط های سیال حفاری بر لوله حفاری از این کوپن ها استفاده می شود.

 

 

Halgavi

کوپن حلقوی 

 

 

        

                   

      مشخصات فنی کوپن ها

      محاسبات تعیین سرعت خوردگی با استفاده از نتایج کوپن ها   

     خدمات مهندسی آنالیز نتایج کوپن های خوردگی

 

 

 


ارسال نظر

ارسال