کوپن های حلقوی

کوپن های حلقوی برنا الکترونیک جهت بررسی اثر محیط های سیال حفاری بر لوله حفاری طراحی شده اند. شرایط خورنده حاد در عملیات حفاری و سایش ناشی از میزان شن همراه بالا می تواند منجر به شکست ناگهانی دیواره و فوران چاه نفت شود. این کوپن ها اهمیت ویژه ای برای محیط های حاوی گاز ترش، سیال های حاوی اکسیژن و آب شور دارند.
حلقه های خوردگی روشی مقرون به صرفه و مطمئن جهت پایش شرایط لوله حفاری حین عملیات حفاری و تخمین عملکرد بازدارنده های خوردگی مورد استفاده می باشند. با بررسی پوسته ها و حفرات تشکیل شده بر روی حلقه ای که در معرض محیط بوده می توان دلایل خوردگی را مشخص نمود و روش های مناسب کاهش خوردگی را انتخاب نمود.
حلقه های خوردگی از فولادی با مشخصات شیمیایی و مکانیکی مشابه با لوله حفاری ساخته می شوند، و بنابر کاربرد می توانند با غلاف پلاستیکی عرضه شوند. هر حلقه داری شماره سریالی است که بر سطح آن حک می شود و برای جلوگیری از خوردگی اتمسفری به صورت انفرادی درون پاکت آغشته به ممانعت کننده فاز بخار بسته بندی می شود.
به دلیل تنوع ابعادی ادوات اتصال لوله های حفاری، حلقه های خوردگی متنوع بوده و متناسب با مشخصات ابعادی درخواست مشتری ساخته می شوند.

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال