نمایندگان واحد رله و مفصل های رزینی

نمایندگان

شهر نام‌ فروشگاه نام مسئول نشانی کد‌پستی شماره همراه فکس تلفن
آمل آمارد الکتریک آقای اسدی خیابان نور - جنب بانک صادرات ۴۶۱۶۸۸۶۱۶۳ ۰۹۱۱۱۲۷۱۲۴۱ ۰۱۱-۴۴۲۹۰۹۰۸ ۰۱۱-۴۴۲۹۰۹۰۹
آمل الکترو نیرو آقای واعظ زاده خیابان شیخ فض الله نوری - جنب پاساژ ثانی - پلاک ۲۷۶ ۴۶۱۱۹۱۷۱۱۱ ۰۹۱۱۱۲۱۲۰۳۷ ۰۱۱-۴۴۲۷۵۶۵۵ ۰۱۱-۴۴۲۶۱۱۶۴
اراک برق آرین آقای فرهانی خیابان آیت الله غفاری - خیابان جهرم - روبه روی بلوار شهیدان علی محمدی ۳۸۱۷۷۳۵۱۷۵ ۰۹۱۸۶۰۱۹۱۰۴ ۰۸۶-۳۳۲۵۱۵۷۸ ۰۸۶-۳۳۲۸۲۰۹۳
اردبیل برق تکنیکال صنعت آقای ملکی خیابان معادی - جنب کوچه ۲۴- روبه روی آرامستان علی آباد ۵۶۱۳۹۸۵۶۳۸ ۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰ ۰۴۵-۳۳۶۱۶۳۶۶ ۰۴۵-۳۳۶۱۷۶۶۱
اردبیل برق تکنیکال صنعت آقای ملکی خیابان معادی - جنب کوچه ۲۴- روبه روی آرامستان علی آباد ۵۶۱۳۹۸۵۶۳۸ ۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰ ۰۴۵-۳۳۶۱۶۳۶۶ ۰۴۵-۳۳۶۱۷۶۶۱
اردبیل برق تکنیکال صنعت آقای ملکی خیابان معادی - جنب کوچه ۲۴- روبه روی آرامستان علی آباد ۵۶۱۳۹۸۵۶۳۸ ۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰ ۰۴۵-۳۳۶۱۶۳۶۶ ۰۴۵-۳۳۶۱۷۶۶۱
ارومیه برق صنعتی آذر کنترل آقای میرزایی بلوار شیخ شلتوت- پلاک ۳۱۲ ۵۷۱۴۱۴۴۱۷۵ ۰۹۱۴۴۴۰۰۴۸۰ ۰۴۴-۳۲۳۷۵۷۴۸ ۰۴۴-۳۲۳۸۲۷۲۷
ارومیه برق صنعتی آذر کنترل آقای میرزایی بلوار شیخ شلتوت- پلاک ۳۱۲ ۵۷۱۴۱۴۴۱۷۵ ۰۹۱۴۴۴۰۰۴۸۰ ۰۴۴-۳۲۳۷۵۷۴۸ ۰۴۴-۳۲۳۸۲۷۲۷
ارومیه برق صنعتی آذر کنترل آقای میرزایی بلوار شیخ شلتوت- پلاک ۳۱۲ ۵۷۱۴۱۴۴۱۷۵ ۰۹۱۴۴۴۰۰۴۸۰ ۰۴۴-۳۲۳۷۵۷۴۸ ۰۴۴-۳۲۳۸۲۷۲۷
اصفهان برق صنعتی کاوه آقای مراقبی خیابان فردوسی - روبه روی آب میوه دریا کنار شماره ۲۱ پلاک ۱۴۹ ۸۱۴۴۸۵۳۹۱۵ ۰۹۱۳۲۸۸۸۷۷۵ ۰۳۱-۳۲۲۳۱۵۴۸ ۰۳۱-۳۲۲۲۵۳۳۹
اصفهان برق صنعتی بزرگان آقای آقا بزرگ خیابان جی - مقابل بانک سپه پلاک ۱۸ ۸۱۵۶۸۳۵۷۶۴ ۰۹۱۳۲۰۷۹۶۵۱ ۰۳۱-۳۲۵۰۵۱۱۲ ۰۳۱-۳۲۵۰۵۱۱۳
اهواز برق و صنعت حسامیان آقای حسامیان خیابان طالقانی - بین مسلم و شریعتی -پ ۱۸۳ ۶۱۹۳۹۱۸۹۹۸ ۰۹۱۶۶۰۴۸۲۴۴ ۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۰۵ ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳
اهواز برق و صنعت حسامیان آقای حسامیان خیابان طالقانی - بین مسلم و شریعتی -پ ۱۸۳ ۶۱۹۳۹۱۸۹۹۸ ۰۹۱۶۶۰۴۸۲۴۴ ۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۰۵ ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳
اهواز برق و صنعت قنواتی آقای قنواتی خیابان طالقانی- خ مسلم - نبش خیابان معمار زاده پ۳۱ ۶۱۹۳۸۷۵۷۱۴ ۰۹۱۶۳۱۸۰۹۰۷ ۰۶۱-۳۲۲۳۸۳۳۲ ۰۶۱-۳۲۹۲۴۱۲۶
اهواز الکترو تاور آقای شهری خیابان حافظ بین طالقانی و فیلی ساختمان سروش ط اول واحد ۳ ۶۱۹۳۸۷۳۳۳۴ ۰۹۱۶۱۱۱۲۰۸۴ ۰۶۱-۳۲۲۱۳۳۴۶ ۰۶۱-۳۲۲۲۴۳۰۳
اهواز برق و صنعت حسامیان آقای حسامیان خیابان طالقانی - بین مسلم و شریعتی -پ ۱۸۳ ۶۱۹۳۹۱۸۹۹۸ ۰۹۱۶۶۰۴۸۲۴۴ ۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۰۵ ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳
ایلام شب افروزان آقای رسولوند خ انقلاب - جنب دفتر کار گذاری تامیین اجتماعی ۶۹۳۱۹۸۶۶۸۷ ۰۹۱۸۳۴۱۱۱۲۸ ۰۸۴-۳۳۳۳۷۳۹۴ ۰۸۴-۳۳۳۳۵۸۹۷
ایلام کالای برق مهدی آقای دینی پژوه ایلام ۲۴ متری رسالت روبه روی اداره ارشاد اسلامی ۶۹۳۱۹۵۹۳۶۹ ۰۹۱۸۱۴۱۱۵۵۰ ۰۸۴-۳۳۳۴۵۶۵۹ ۰۸۴-۳۳۳۳۸۵۷۴
ایلام کالای برق مهدی آقای دینی پژوه ایلام ۲۴ متری رسالت روبه روی اداره ارشاد اسلامی ۶۹۳۱۹۵۹۳۶۹ ۰۹۱۸۱۴۱۱۵۵۰ ۰۸۴-۳۳۳۴۵۶۵۹ ۰۸۴-۳۳۳۳۸۵۷۴
ایلام کالای برق مهدی آقای دینی پژوه ایلام ۲۴ متری رسالت روبه روی اداره ارشاد اسلامی ۶۹۳۱۹۵۹۳۶۹ ۰۹۱۸۱۴۱۱۵۵۰ ۰۸۴-۳۳۳۴۵۶۵۹ ۰۸۴-۳۳۳۳۸۵۷۴
بابل صنعت برق جواد آقای منافی کمربندی شرقی - نبش گلستان ۲۳ - نرسیده به میدان حمزه کلاه ۴۷۱۵۷۶۴۸۹۹ ۰۹۱۱۲۱۷۱۵۷۳ ۰۱۱-۳۲۳۹۵۷۶۵ ۰۱۱-۳۲۳۹۵۶۷۸
بابل صنعت برق جواد آقای منافی کمربندی شرقی - نبش گلستان ۲۳ - نرسیده به میدان حمزه کلاه ۴۷۱۵۷۶۴۸۹۹ ۰۹۱۱۲۱۷۱۵۷۳ ۰۱۱-۳۲۳۹۵۷۶۵ ۰۱۱-۳۲۳۹۵۶۷۸
بابل صنعت برق جواد آقای منافی کمربندی شرقی - نبش گلستان ۲۳ - نرسیده به میدان حمزه کلاه ۴۷۱۵۷۶۴۸۹۹ ۰۹۱۱۲۱۷۱۵۷۳ ۰۱۱-۳۲۳۹۵۷۶۵ ۰۱۱-۳۲۳۹۵۶۷۸
بابلسر شرکت مهندسی برق مگاتابلو آقای مهدی‌زاده میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر ۴۷۴۱۱۷۵۵۶۹ ۰۹۱۱۱۱۶۷۴۹۲ ۰۱۱۴۴۴۱۲۰۵۰ ۰۱۱۴۴۴۱۲۰۴۰
بندر ترکمن عابد خزر آقای عابدینی گلستان - بندر ترکمن - خیابان پاسدارن - نبش پاسداران نهم ۴۸۹۱۸۴۹۹۶۵ ۰۹۱۱۱۷۸۴۸۰۹ ۰۱۷-۳۴۴۲۴۷۳۰ ۰۱۷-۳۴۴۲۲۲۴۴۴
بندر عباس الکتریکی مرکزی آقای سوداگر بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان یادبود- پاساژ نصر ۷۹۱۷۷۴۵۷۹۳ ۰۹۱۷۱۶۱۷۰۱۹ ۰۷۶-۳۲۲۳۰۵۵۷ ۰۷۶-۳۲۲۳۰۵۵۷
بندر عباس الکتریکال آقای فقیهی خیابان شریعتی چهارراه فاطمیه پاساژ جعفری ۷۹۱۴۶۹۵۹۸۹ ۰۹۱۷۱۶۱۴۳۷۴ ۰۷۶-۳۲۲۲۳۵۹۳ ۰۷۶-۳۲۲۲۳۲۴۷
بندر عباس الکتریکال آقای فقیهی خیابان شریعتی چهارراه فاطمیه پاساژ جعفری ۷۹۱۴۶۹۵۹۸۹ ۰۹۱۷۱۶۱۴۳۷۴ ۰۷۶-۳۲۲۲۳۵۹۳ ۰۷۶-۳۲۲۲۳۲۴۷
بندر عباس الکتریکال آقای فقیهی خیابان شریعتی چهارراه فاطمیه پاساژ جعفری ۷۹۱۴۶۹۵۹۸۹ ۰۹۱۷۱۶۱۴۳۷۴ ۰۷۶-۳۲۲۲۳۵۹۳ ۰۷۶-۳۲۲۲۳۲۴۷
تبریز زیمنس تکنیک آقای بقائی خیابان فردوسی - پلاک ۲۰۳ ۵۱۳۳۸۵۳۴۵۴ ۰۹۱۴۳۱۶۹۳۲۰ ۰۴۱-۳۵۵۴۸۹۵۴ ۰۴۱-۳۵۵۵۰۱۷۴
تبریز الکترو تکنیک باقری آقای باقری اقدم اول خیابان فردوسی - پلاک ۳۲ ۵۱۳۳۷۳۵۳۴۱ ۰۹۱۴۱۱۴۷۴۲۲ ۰۴۱-۳۵۵۳۹۱۰۹ ۰۴۱-۳۵۵۵۳۳۷۹
تهران کالای برق محمد ایرانی آقای ایرانی لاله زار جنوبی - پاساژ بهار - راهرو سمت چپ - ط اول -پ۱۲/۷۴ ۱۱۴۴۶۱۸۱۹۶ ۰۹۱۲۲۳۴۷۱۶۱ ۰۲۱-۳۳۹۴۶۶۲۸ ۰۲۱-۳۶۰۵۹۳۲۵
تهران الکترو کاتدیک آقای حجت لاله‌زار جنوبی -پاساژ بازار صنعت-طبقه همکف- پلاک۲۰ ۱۱۴۴۹۳۳۵۷۷ ۰۹۱۲۱۱۳۰۴۸۲ ۰۲۱-۳۳۹۳۴۴۳۴ ۰۲۱-۳۳۹۳۴۱۱۴
تهران برنا کوشا آقای رضا رحیمی لاله زار جنوبی - پاساژ بازار صنعت -طبقه منفی دو - پلاک ۰۰۹ ۱۱۴۴۹۳۳۵۶۵ ۰۹۱۲۲۲۸۰۰۱۳ ۰۲۱-۳۶۶۱۲۴۵۵ ۰۲۱-۳۳۹۷۷۵۱۲
تهران الکتروتکنیک برنا آقای ایروانی لاله زار جنوبی - پاساژ ایران - راهرو سمت چپ ط دوم پ ۱۷ ۱۱۴۴۷۳۴۴۳۴ ۰۹۱۲۸۴۵۵۷۷۶ ۰۲۱-۳۳۹۷۶۹۹۴ ۰۲۱-۳۳۹۷۶۹۹۴
تهران برق و صنعت جوان آقای درودیان لاله زار جنوبی - پاساژ بوشهری - ط دوم - پ۴۷ ۱۱۴۴۷۱۳۹۸۴ ۰۹۱۲۳۰۶۲۳۴۶ ۰۲۱-۳۳۹۵۲۰۶۸ ۰۲۱-۳۳۹۵۸۶۱۲
تهران تک نیروسان آقای دولتی لاله زار جنوبی - پکوچه ترابی گودرزی - پاساز نیرو صنعت - ط همکف - پلاک ۲۱ ۱۱۴۴۹۵۶۶۸۹ ۰۹۱۲۱۲۴۱۰۴۶ ۰۲۱-۳۳۹۴۱۲۶۵ ۰۲۱-۳۳۹۴۳۳۹۱
خرم آباد کالای برق رستمی آقای رستمی میدان آزادی - خ وصال - جنب کوچه ایران خودرو پ۹ ۶۸۱۸۶۱۳۳۸۳ ۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳ ۰۶۶-۳۳۳۰۵۹۴۱ ۰۶۶-۳۳۳۲۷۸۹۰
خرم آباد کالای برق رستمی آقای رستمی میدان آزادی - خ وصال - جنب کوچه ایران خودرو پ۹ ۶۸۱۸۶۱۳۳۸۳ ۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳ ۰۶۶-۳۳۳۰۵۹۴۱ ۰۶۶-۳۳۳۲۷۸۹۰
خرم آباد کالای برق رستمی آقای رستمی میدان آزادی - خ وصال - جنب کوچه ایران خودرو پ۹ ۶۸۱۸۶۱۳۳۸۳ ۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳ ۰۶۶-۳۳۳۰۵۹۴۱ ۰۶۶-۳۳۳۲۷۸۹۰
خرم آباد تابا نیرو آقای فهیم خیابان انقلاب - جنب خیابان سیروس الکترو تابا ۶۸۱۶۶۳۳۹۱۵ ۰۹۱۶۳۹۸۸۸۰۵ ۰۶۶-۳۳۳۲۳۴۵۰ ۰۶۶-۳۳۳۰۶۹۴۰
خرم آباد تابا نیرو آقای فهیم خیابان انقلاب - جنب خیابان سیروس الکترو تابا ۶۸۱۶۶۳۳۹۱۵ ۰۹۱۶۳۹۸۸۸۰۵ ۰۶۶-۳۳۳۲۳۴۵۰ ۰۶۶-۳۳۳۰۶۹۴۰
خرم آباد تابا نیرو آقای فهیم خیابان انقلاب - جنب خیابان سیروس الکترو تابا ۶۸۱۶۶۳۳۹۱۵ ۰۹۱۶۳۹۸۸۸۰۵ ۰۶۶-۳۳۳۲۳۴۵۰ ۰۶۶-۳۳۳۰۶۹۴۰
دزفول برق دز جنوب آقای ریاحی کیلومتر یک جاده شوشتر -جنب درمانگاه رازی ۶۴۶۸۱۵۴۹۳۹ ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴ ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱
دزفول برق دز جنوب آقای ریاحی کیلومتر یک جاده شوشتر -جنب درمانگاه رازی ۶۴۶۸۱۵۴۹۳۹ ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴ ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱
دزفول برق دز جنوب آقای ریاحی کیلومتر یک جاده شوشتر -جنب درمانگاه رازی ۶۴۶۸۱۵۴۹۳۹ ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴ ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱
رام هرمز عمران نیرو آقای سروش رامهرمز - میدان اسد آبادی - ابتدای بلوار معلم ۶۳۸۱۶۳۵۹۹۳ ۰۹۱۶۶۹۱۱۳۵۱ ۰۶۱-۴۳۵۳۴۱۹۸ ۰۶۱-۴۳۵۲۴۶۹۹
رام هرمز عمران نیرو آقای سروش رامهرمز - میدان اسد آبادی - ابتدای بلوار معلم ۶۳۸۱۶۳۵۹۹۳ ۰۹۱۶۶۹۱۱۳۵۱ ۰۶۱-۴۳۵۳۴۱۹۸ ۰۶۱-۴۳۵۲۴۶۹۹
رام هرمز عمران نیرو آقای سروش رامهرمز - میدان اسد آبادی - ابتدای بلوار معلم ۶۳۸۱۶۳۵۹۹۳ ۰۹۱۶۶۹۱۱۳۵۱ ۰۶۱-۴۳۵۳۴۱۹۸ ۰۶۱-۴۳۵۲۴۶۹۹
رشت الکترو آلفا آقای شاعری بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲ ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴
رشت الکترو آلفا آقای شاعری بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲ ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴
رشت الکترو آلفا آقای شاعری بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲ ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴
زاهدان ایمن رعد آقای زینعلی خیابان امام خمینی غربی - مقابل امام خمینی ۵۷ ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ ۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹ ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۸ ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۷
زاهدان ایمن رعد آقای زینعلی خیابان امام خمینی غربی - مقابل امام خمینی ۵۷ ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ ۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹ ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۸ ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۷
زاهدان ایمن رعد آقای زینعلی خیابان امام خمینی غربی - مقابل امام خمینی ۵۷ ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ ۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹ ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۸ ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۷
زاهدان برق نوید آقای شهرکی خیابان دانشگاه- جنب مسکن شهرساری پلاک۲۵۳/۴ ۹۸۱۶۶۶۸۷۴۸ ۰۹۱۵۱۴۱۰۶۰۰ ۰۵۴-۳۳۴۳۳۹۳۵ ۰۵۴-۳۳۴۱۲۹۹۹
زنجان الکترو صحافی آقای صحافی خیابان امام بین سبزه میدان و چهاررراه امیرکبیر- روبه روی ساختمان دکتر شقاقی ۴۵۱۸۶۵۵۷۷۶ ۰۹۱۲۶۴۱۱۹۰۶ ۰۲۴-۳۳۳۳۶۷۴۸ ۰۲۴-۳۳۳۳۳۶۱۰
زنجان الکترو صحافی آقای صحافی خیابان امام بین سبزه میدان و چهاررراه امیرکبیر- روبه روی ساختمان دکتر شقاقی ۴۵۱۸۶۵۵۷۷۶ ۰۹۱۲۶۴۱۱۹۰۶ ۰۲۴-۳۳۳۳۶۷۴۸ ۰۲۴-۳۳۳۳۳۶۱۰
زنجان الکترو صحافی آقای صحافی خیابان امام بین سبزه میدان و چهاررراه امیرکبیر- روبه روی ساختمان دکتر شقاقی ۴۵۱۸۶۵۵۷۷۶ ۰۹۱۲۶۴۱۱۹۰۶ ۰۲۴-۳۳۳۳۶۷۴۸ ۰۲۴-۳۳۳۳۳۶۱۰
زنجان الکترو برنا آقای محمدی خیابان امام - کوی باشگاه - پلاک ۱۸ ۴۵۱۷۶۱۷۶۳۹ ۰۹۱۲۲۴۱۴۷۰۰ ۰۲۴-۳۳۳۳۱۲۵۴ ۰۲۴-۳۳۳۳۱۲۵۴
ساری الکترو صنعت ساری آقای عرب میدان شهدا - خیابان فرهنگ ۴۸۱۸۶۶۶۹۷۴ ۰۹۱۱۳۵۵۳۶۹۱ ۰۱۱-۳۳۳۰۱۲۰۴ ۰۱۱-۳۳۳۲۲۴۱۴
شهرکرد الکترو زیمنس آقای محمدی خیابان ۱۷ شهریور- نبش کوچه هشتم ۸۸۱۵۹۵۶۳۵۳ ۹۱۳۱۸۱۱۰۵۳ ۰۳۸-۳۳۳۴۰۵۵۸ ۰۳۸-۳۳۳۳۸۲۴۱
شوشتر پیشرو صنعت آقای سقائیان خوزستان- شوشتر - خ امام - ضلع شرقی - جنب نانوایی ۶۴۵۱۶۸۶۱۵۹ ۰۹۱۶۶۰۲۴۱۱۹ ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۴ ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۲-۴
شوشتر پیشرو صنعت آقای سقائیان خوزستان- شوشتر - خ امام - ضلع شرقی - جنب نانوایی ۶۴۵۱۶۸۶۱۵۹ ۰۹۱۶۶۰۲۴۱۱۹ ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۴ ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۲-۴
شوشتر پیشرو صنعت آقای سقائیان خوزستان- شوشتر - خ امام - ضلع شرقی - جنب نانوایی ۶۴۵۱۶۸۶۱۵۹ ۰۹۱۶۶۰۲۴۱۱۹ ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۴ ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۲-۴
شیراز کالای برق شجاعی آقای شجاعی خیابان قاآنی کهنه شمالی - خ منوچهری - روبه روی مسجد عظیمی ۷۱۳۹۷۷۸۵۴۱ ۰۹۱۷۱۱۷۱۴۵۳ ۰۷۱-۳۲۳۳۰۲۶۳ ۰۷۱-۳۲۳۳۰۸۴۶
شیراز فاز الکتریک آقای حسام الدین خیابان قاآنی کوچه دهم سمت راست درب سوم مجموعه اطلس الکتریک ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۴ ۰۹۱۷۱۱۱۹۳۶۴ ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ ۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶
شیراز فاز الکتریک آقای حسام الدین خیابان قاآنی کوچه دهم سمت راست درب سوم مجموعه اطلس الکتریک ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۴ ۰۹۱۷۱۱۱۹۳۶۴ ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ ۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶
شیراز فاز الکتریک آقای حسام الدین خیابان قاآنی کوچه دهم سمت راست درب سوم مجموعه اطلس الکتریک ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۴ ۰۹۱۷۱۱۱۹۳۶۴ ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ ۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶
عسلویه شرکت بازرگانی پارس نیروسان آقای اکبری میدان لنج - خیابان جمهوری - روبه روی بانک ملی ۱۱۱۱۱۱ ۰۹۱۷۹۸۳۶۵۴۹ ۰۷۷-۳۷۲۶۳۳۶۶ ۰۷۷-۳۷۲۶۴۵۸۸
عسلویه شرکت بازرگانی پارس نیروسان آقای اکبری میدان لنج - خیابان جمهوری - روبه روی بانک ملی ۱۱۱۱۱۱ ۰۹۱۷۹۸۳۶۵۴۹ ۰۷۷-۳۷۲۶۳۳۶۶ ۰۷۷-۳۷۲۶۴۵۸۸
عسلویه شرکت بازرگانی پارس نیروسان آقای اکبری میدان لنج - خیابان جمهوری - روبه روی بانک ملی ۱۱۱۱۱۱ ۰۹۱۷۹۸۳۶۵۴۹ ۰۷۷-۳۷۲۶۳۳۶۶ ۰۷۷-۳۷۲۶۴۵۸۸
عسلویه تامین برق پارس آقای صالحی میدان لنچ - روبه روی بانک کشاورزی ۷۵۱۱۹۳۴۶۱۳ ۰۹۳۳۷۵۱۷۲۰۰ ۰۷۷-۳۷۲۶۲۹۹۳ ۰۷۷-۳۷۲۶۳۸۶۰
فریدون کنار برق و صنعت زاهدی آقای زاهدی خیابان شهید نامجو روبه روی استگاه محمود اباد ۴۷۵۱۸۸۳۴۵۹ ۰۹۱۱۳۱۲۲۲۱۸ ۰۱۱-۳۵۶۶۷۵۵۶ ۰۱۱-۳۵۶۵۴۷۱۲
قائم‌شهر پارسیان الکتریک آقای امانی قائم‌شهر - انتهای خیابان مهمانسرا ۴۷۶۳۸۹۹۵۹۲ ۰۹۱۱۱۵۵۹۶۲۱ ۰۱۱-۴۲۰۳۰۹۲۳ ۰۱۱-۴۲۰۷۶۱۰۵
قائنات جرقه الکتریک آقای دشتبانی قائن - بلوار سیمان شهر - روبه روی سازمان تامیین اجتماعی ۹۷۶۱۸۷۶۱۴۴ ۰۹۱۵۳۶۲۸۱۱۶ ۰۵۶-۳۲۴۹۶۳۸۹ ۰۵۶-۳۲۴۹۹۳۳۴
قائنات جرقه الکتریک آقای دشتبانی قائن - بلوار سیمان شهر - روبه روی سازمان تامیین اجتماعی ۹۷۶۱۸۷۶۱۴۴ ۰۹۱۵۳۶۲۸۱۱۶ ۰۵۶-۳۲۴۹۶۳۸۹ ۰۵۶-۳۲۴۹۹۳۳۴
قائنات جرقه الکتریک آقای دشتبانی قائن - بلوار سیمان شهر - روبه روی سازمان تامیین اجتماعی ۹۷۶۱۸۷۶۱۴۴ ۰۹۱۵۳۶۲۸۱۱۶ ۰۵۶-۳۲۴۹۶۳۸۹ ۰۵۶-۳۲۴۹۹۳۳۴
قزوین الکترو شهاب آقای رحمانی تاکستان - خیابان امام خمینی - نبش چهارراه شهید عبادی ۴۳۷۳۵۳۴۸۱۹ ۰۹۱۲۳۸۲۴۲۵۰ ۰۲۸-۳۵۲۲۷۹۳۰ ۰۲۸-۳۵۲۲۴۹۳۰
قزوین الکترو کنترل آقای شیوانی فر خیابان سعدی شمالی- نریده به بانک ملت -پ ۴۰۲ ۳۴۱۳۷۳۳۱۹۹ ۰۹۱۲۱۸۱۳۵۶۹ ۰۲۸-۳۳۳۲۲۵۹۹ ۰۲۸-۳۳۳۴۸۵۱۸
قزوین الکترو نورامید آقای پیش علمی خیابان امام - نبش پل نواب -نواب جنوبی ۳۴۱۹۶۱۳۸۳۵ ۰۹۱۲۱۸۱۶۷۹۳ ۰۲۸-۳۳۲۲۴۲۸۵ ۰۲۸-۳۳۲۲۶۵۱۷
محلات صنایع برق فرهاد آقای آشوری نیم ور - روبه روی سالن ورزشی انقلاب ۳۷۸۴۱۶۸۸۶۱ ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۲۱ ۰۸۶-۴۳۳۲۳۴۱۱ ۰۸۶-۴۳۳۲۲۶۲۶
مشهد الکترو شهاب آقای انبرسوز خیابان ثنایی - نبش ثنایی۱۳ ۹۱۳۹۷۹۳۶۹۳ ۰۵۱-۳۷۲۷۶۳۱۹ ۰۵۱-۳۷۲۷۶۳۲۰ ۰۹۱۵۱۱۱۱۵۵۹
مشهد پرشین صنعت آقای مرواتی خیابان ثنایی-بین ثنایی۱۴-۱۶ پلاک۸۵ ۹۱۳۹۷۹۳۸۶۲ ۰۹۱۲۹۳۱۰۱۳۶ ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۱ ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۰
مشهد پرشین صنعت آقای مرواتی خیابان ثنایی-بین ثنایی۱۴-۱۶ پلاک۸۵ ۹۱۳۹۷۹۳۸۶۲ ۰۹۱۲۹۳۱۰۱۳۶ ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۱ ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۰
مشهد پرشین صنعت آقای مرواتی خیابان ثنایی-بین ثنایی۱۴-۱۶ پلاک۸۵ ۹۱۳۹۷۹۳۸۶۲ ۰۹۱۲۹۳۱۰۱۳۶ ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۱ ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۰
مشهد الکترو آسیا آقای کوثر ابتدای خیابان ثنایی - پ ۳۴۱ ۹۱۳۸۷۳۴۸۶۴ ۰۹۱۵۵۱۵۳۸۲۵ ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳
مشهد الکترو آسیا آقای کوثر ابتدای خیابان ثنایی - پ ۳۴۱ ۹۱۳۸۷۳۴۸۶۴ ۰۹۱۵۵۱۵۳۸۲۵ ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳
مشهد الکترو آسیا آقای کوثر ابتدای خیابان ثنایی - پ ۳۴۱ ۹۱۳۸۷۳۴۸۶۴ ۰۹۱۵۵۱۵۳۸۲۵ ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳
همدان الکترو صالح آقای صالحی خیابان تختی - روبه روی امام زاده یحیی - پلاک ۲۷ ۶۵۱۴۶۳۷۷۳۳ ۰۹۱۲۰۸۳۰۱۰۸ ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲
همدان الکترو صالح آقای صالحی خیابان تختی - روبه روی امام زاده یحیی - پلاک ۲۷ ۶۵۱۴۶۳۷۷۳۳ ۰۹۱۲۰۸۳۰۱۰۸ ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲
همدان الکترو صالح آقای صالحی خیابان تختی - روبه روی امام زاده یحیی - پلاک ۲۷ ۶۵۱۴۶۳۷۷۳۳ ۰۹۱۲۰۸۳۰۱۰۸ ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲
کرج ایتو الکتریک البرز آقای قورچیان مجتمع صنفی صنعتی کرج بلوک ۹ واحد ۹۰۵ ۳۱۷۴۷۳۴۸۰۶ ۰۹۱۲۳۶۰۰۴۸۵ ۰۲۱-۴۳۸۵۵۶۹۱ ۰۲۱-۴۳۸۵۵۶۹۱
کرمانشاه پارس الکتریک آقای صالحی میدان جوانشیر - پارس الکتریک ۶۷۱۳۶۷۶۹۱۳ ۰۹۱۸۱۳۲۰۶۵۰ ۰۸۳-۳۷۲۹۳۳۳۶ ۰۸۳-۳۷۲۸۰۸۰۸
کرمانشاه کالای برق جواد آقای شمشاد مهر میدان جوانشیر- روبه روی گرمابه آیینه ۶۷۱۳۷۶۵۳۶۶ ۰۹۱۸۸۳۶۹۶۹۰ ۰۸۳-۳۷۲۷۴۹۹۴ ۰۸۳-۳۷۲۲۴۵۲۸
گرگان البرز قدرت آقای البرزی میدان شهرداری - پانزئه متری مهر آیین - جنب نانوایی ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۷ ۰۹۱۱۳۷۱۳۶۹۶ ۰۱۷-۳۲۲۵۵۰۶۱ ۰۱۷-۳۲۲۲۸۳۳۳
گرگان کالای برق یونسی آقای یونسی میدان شهرداری - خ شهید بهشتی - پشت بازار امام - ۱۵ متری مهر آیین ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۳ ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۴۳ ۰۱۷-۳۲۲۵۵۷۰۰ ۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۶۷
گرگان کالای برق یونسی آقای یونسی میدان شهرداری - خ شهید بهشتی - پشت بازار امام - ۱۵ متری مهر آیین ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۳ ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۴۳ ۰۱۷-۳۲۲۵۵۷۰۰ ۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۶۷
گرگان کالای برق یونسی آقای یونسی میدان شهرداری - خ شهید بهشتی - پشت بازار امام - ۱۵ متری مهر آیین ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۳ ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۴۳ ۰۱۷-۳۲۲۵۵۷۰۰ ۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۶۷
گلپایگان الکتریکی شهیدی آقای شهیدی خیابان امام - کوچه مسجد هادی ۸۷۷۱۹۵۷۶۳۴ ۰۹۱۳۲۷۲۸۱۳۱ ۰۳۱-۵۷۴۵۱۳۱۳ ۰۳۱-۵۷۴۲۴۸۲۷
یرزجان کالای برق خوشابی آقای خوشآبی خیابان شریعتی ۷۵۶۱۸۳۸۶۵۷ ۰۹۱۷۷۷۵۶۴۱۹ ۰۷۷-۳۴۲۲۱۳۱۵ ۰۷۷-۳۴۲۳۱۶۴۸
یزد الکترو ابتکار آقای طالعی بلوار منتظر قائم - روبه روی پمپ بنزین - نبش کوچه مهتاب پ ۳۹۹ ۸۹۱۶۷۹۵۸۱۵ ۰۹۱۲۰۵۲۰۰۶۵ ۰۳۵-۳۶۲۳۱۷۳۵ ۰۳۵-۳۶۲۳۷۰۱۰
یزد برق صنعتی مهرگان یزد آقای سعید بی‌طرف سه راه حکیمیان به طرف پارک غدیر- بعد از کوچه سید الشهدا ۱۱۱ ۰۹۱۳۲۵۸۵۷۱۴ ۰۳۵-۳۵۳۰۴۲۲۷ ۰۳۵-۳۵۲۶۶۸۸۱
یزد برق صنعتی مهرگان یزد آقای سعید بی‌طرف سه راه حکیمیان به طرف پارک غدیر- بعد از کوچه سید الشهدا ۱۱۱ ۰۹۱۳۲۵۸۵۷۱۴ ۰۳۵-۳۵۳۰۴۲۲۷ ۰۳۵-۳۵۲۶۶۸۸۱
یزد برق صنعتی مهرگان یزد آقای سعید بی‌طرف سه راه حکیمیان به طرف پارک غدیر- بعد از کوچه سید الشهدا ۱۱۱ ۰۹۱۳۲۵۸۵۷۱۴ ۰۳۵-۳۵۳۰۴۲۲۷ ۰۳۵-۳۵۲۶۶۸۸۱