سامانه‌های حفاظت کاتدی فتوولتائیک

از آنجایی که بسیاری از ایستگاه‌های حفاظت کاتدی در نقاط دور افتاده قرار دارد، معمولاً برق‌رسانی به آن‌ها یکی از معضلات مهم طراحان و مجریان پروژه‌ها است. در این مواقع می‌بایست با صرف هزینه‌های بسیار زیاد و پذیرش اتلاف انرژی قابل توجه به ایستگاه مورد نظر برق‌رسانی شود یا طراح سامانه با صرف نظر از بسیاری از اصول و ضوابط سامانه‌های حفاظت کاتدی، محل نصب ایستگاه را به نقطه‌ای نزدیک به شبکه برق منتقل نماید.

توضیحات کامل

سامانه‌های حفاظت کاتدی فتوولتائیک

همه ی محصولات