رله‌های حفاظتی

SVR محافظ تک فاز محافظ بوبین کنتاکتور

محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌های‭ ‬تکفاز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬
محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌های‭ ‬تکفاز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬
محافظت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌های‭ ‬تکفاز‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فشار‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬متوالی‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬سه‭ ‬دقیقه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬یک‭ ‬رله‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت‬‬‬‬
دارای‭ ‬چهار‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‬‬‬
INPUT ‬ولتاژ‭ ‬ورودی‭ ‬‬‬‬
FAULT  ‬ولتاژغیرمجاز‬
DELAY ‬زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‬‬‬‬
OUT ‬وصل‭ ‬خروجی‬‬

توضیحات کامل

SVR

تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ )‬وصل‭ ‬خروجی‭(‬‭ ‬، توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

TPM

کنترل فاز ASN طرح کتابی

تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ )‬وصل‭ ‬خروجی‭،‭( ‬توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

ASN new

OVM اور ولتاژ تشخیص اضافه ولتاژ

تشخیص افزایش ولتاژ

قابل استفاده در مدارهای تک فاز یا DC

تنطیم محدوده ولتاژ قابل تنظیم از ۲۰٪ تا ۱۲۰٪ حد ولتاژ

زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از ۱۵/۰ تا ۱۰ ثانیه

دارای دو سیگنال نمایشگر

ولتاژ ورودی PWR

حالت خطا FAULT

توضیحات کامل

OVM

SDR محافظ تک فاز دیجیتال مخصوص مصرف کننده های توان بالا

محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬
محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬تایمر‭ ‬ضربه‌گیر‬‬
دارای‭ ‬نمایشگر‭ ‬۷Segment‭ ‬برای‭ ‬نمایش‭:‬‬‬‬‬‬
۲۲۰‭ = ‬U‭: ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
۲۴۰‭ =‬T‭: ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‬‬‬‬

توضیحات کامل

SDR

کنترل فاز ASN

حفاظت‭ ‬الکترو‭ ‬موتورها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬
قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬خطاهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شوک‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬متوالی‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

ASN/C

کنترل فاز 

با تاخیر در قطع 

حفاظت موتور در برابر اختلالات شبكه

تشخیص تغییر توالی فاز

تشخیص كاهش ولتاژ شبكه

تشخیص قطع یك فاز

تشخیص عدم تقارن ولتاژ

قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا

قابلیت تنظیم زمان قطع هنگام بروز خطا

قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز

توضیحات کامل

TDP

UVM آندر ولتاژ تشخیص کاهش ولتاژ

تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‬‬
قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬های‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬ولتاژ‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ٪‭‬۵ ‬تا‭ ‬٪‭۱۰۰ ‬حد‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‬‬‬
ولتاژ‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‬‬
حالت‭ ‬خطا‭ ‬FAULT‬‬

توضیحات کامل

UVM

MMP کنترل فاز+ کنترل بار

حفاظت‭ ‬ولتاژ‬
تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬
حفاظت‭ ‬جریان‬
جایگزین‭ ‬بی‌متال‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬جریان‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬قطع‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬عملکرد‭ ‬قفل‭ ‬شونده‭ ‬و‭ ‬اتوماتیک‬‬‬‬‬‬
قابلیتهای‭ ‬ویژه‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬
محافظت‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

MMP

کنترل فاز دیجیتال DSN/C

تشخیص تغییر توالی فاز 

تشخیص قطع یک فاز 

تشخیص افزایش نامتقارنی ولتاژ به مقدار بیشتر از حد تنظیمی 

تشخیص کاهش ولتاژ شبکه به مقدار کمتر از حد تنظیمی 

تشخیص افزایش ولتاژ شبکه به مقدار بیشتر از حد تنظیمی 

قابلیت تنظیم زمان وصل از ۰ تا ۲۴۰ ثانیه

قابلیت تنظیم زمان قطع بعد از بروز خطا از ۰ تا ۱۰ ثانیه 

دارای سیگنال های نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی 

در ابعاد  ۸۷*۵۴*۷۳* mm

توضیحات کامل

DSN/C

سوپر‭ ‬کنترل‭ ‬فاز‬‬‬‬
حفاظت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬کنتاکتور‬‬‬‬‬‬

SPR

حفاظت‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬شبكه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬قطع‭ ‬هنگام‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

SPR

OCM اور کارنت تشخیص اضافه جریان

محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اضافه‭ ‬جریان‬‬‬‬
قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدارهای‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬٪‭۲۰ ‬تا‭ ‬٪۱۲۰‭ ‬حد‭ ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‭:‬‬‬‬‬
ولتاژ‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‬‬
حالت‭ ‬خطا‭ ‬FAULT‬‬

توضیحات کامل

OCM

OLM کنترل بار

جایگزین بی متال

مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد

دقیق و مطمئن در تمامی شرایط

عدم وابستگی به دمای محیط

بدون استهلاک مکانیکی

دارای رنج‌های متنوع جریانی ۵-۱، ۱۰-۴، ۱۵-۶، ۳۰-۱۲، ۶۰-۲۴، ۵۰-۵ آمپر

قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع توسط دسته DELAY

قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS

دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتو‌ماتیک (توسط ترمینال‌های K1 و K2)

دارای دو سیگنال  نمایشگر

FAULT:حالت خطا

OUT: وصل خروجی

توضیحات کامل

OLM

TPR کنترل فاز ۶ LED با قابلیت تنظیمآندر ولتاژ

محافظت‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

TPR

تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬جریان‬‬

UCM

تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬جریان‬‬
قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدارهای‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ %‬۵‭ ‬تا‭ %‬۱۰۰‭ ‬حد‭ ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‬‬‬
ولتاژ‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‬‬
حالت‭ ‬خطا‭ ‬FAULT‬‬

توضیحات کامل

UCM

EFZ ارت فالت

تشخیص‭ ‬خطای‭ ‬نشتی‭ ‬به‭ ‬زمین‬‬‬‬
حذف‭ ‬تأثیر‭ ‬هارمونی‭ ‬سوم‬‬‬
روش‭ ‬آشکار‌سازی‭ ‬Core balance‬‬
تشخیص‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬در‭ ‬کابل‌های‭ ‬زیر‭ ‬زمینی،‭ ‬سیم‌پیچ‭ ‬الکترو‌موتورها‭ ‬و‭ ‬تابلوهای‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬نشتی‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۶‭-‬۳‭/‬۰‭ ‬و‭ ‬۲۰‭-‬۱‭ ‬آمپر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۱‭ ‬تا‭ ‬۳۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‬‬
PWR‭  ‬ :نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬‬‬‬‬
FAULT‭  ‬: نمایشگر‭ ‬حالـت‭ ‬خـطـا‬‬‬

توضیحات کامل

EFZ

LMR کنترل سطح مایعات فلوترالکترونیکی

LMR

کنترل پمپ‌ها

حفاظت پمپ‌های شناور در برابر کار کردن خشک (بدون آب)

جلوگیری از سر ریز شدن مخازن

پر کردن اتوماتیک مخازن

تشخیص قابلیت هدایت مایعات

توضیحات کامل

LMR

 • آشكار ساز خطاي اتصال به زمين
 • ايزوله از شبكه فشار قوي
 • قابل استفاده براي رله‌هاي ارت فالت(رنج آمپر) و رله‌هاي ارت ليكيج(رنج ميلي‌آمپر)
 • قابل تطبيق با انواع مختلف رله‌هاي ارت ليكيج و ارت فالت خارجي
 • كلاس دقت ۵/۱
 • با قطره داخلي ۸، ۱۵و۲۸ سانتيمتر
 • آشكار ساز خطاي اتصال به زمين
 • ايزوله از شبكه فشار قوي
 • قابل استفاده براي رله‌هاي ارت فالت(رنج آمپر) و رله‌هاي          ارت ليكيج(رنج ميلي‌آمپر)
 • قابل تطبيق با انواع مختلف رله‌هاي ارت ليكيج و ارت فالت خارجي
 • كلاس دقت ۵/۱
 • با قطره داخلي ۸، ۱۵و۲۸ سانتيمتر

توضیحات کامل

CT

کنترل فاز ASN

حفاظت‭ ‬الکترو‭ ‬موتورها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬
قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬خطاهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شوک‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬متوالی‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توضیحات کامل

ASN

BFR ارت فالت باتری

تشخیص خطای اتصال مثبت باتری به زمین

تشخیص خطای اتصال منفی باتری به زمین

دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق

دارای دو سیگنال نمایشگر

اتصال مثبت باتری به زمین B+

اتصال منفی باتری به زمین B-

توضیحات کامل

BFR

همه ی محصولات