کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

کارگاه: حفاظت کاتدی شناورهای دریایی

 

توسط سید رضا جعفرپور 

ششمین همایش ملی شناورهای تندرو، زیباکنار، ایران، ۱۳۹۸

کارگاه: حفاظت کاتدی دریایی

 

توسط علی امیرعبداللهیان

هشتمین کنفرانس بین المللی صنایع فراساحل، تهران، ایران، ۱۳۹۸

کارگاه: اصول خوردگی و حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح

 

توسط علیرضا سهرابی فرید و سید رضا جعفرپور

برق منطقه ای آذربایجان، تبریز، ایران، ۱۳۹۸

 

کارگاه: اصول خوردگی و حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح

 

توسط سید رضا جعفرپور

اولین هفته خوردگی، تهران، ایران، ۱۳۹۷

کارگاه: حفاظت کاتدی دریایی

 

توسط مهدی عطارچی

هفدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، ۱۳۹۵

کارگاه: بازرسی و روش های آزمون آندهای MMO

 

توسط علی امیرعبداللهیان

دومین سمینار پوشش خطوط لوله نفت و گاز، تهران، ایران، ۱۳۹۵

کارگاه: معیارهای حفاظت کاتدی

 

توسط مهدی عطارچی

شانزدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، ۱۳۹۴

دوره آموزشی: حفاظت کاتدی خطوط لوله

 

توسط علیرضا سهرابی فرید و سید رضا جعفرپور

نیروگاه برق یزد، یزد، ایران، ۱۳۹۶

دوره آموزشی: تکنولوژی حفاظت کاتدی

 

توسط مهدی عطارچی

جهاد دانشگاهی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۴

فرم ثبت‌نام

Inactive Courses

همه ی محصولات