حفاظت کاتدی مبدل‌های حرارتی، بویلرها و کندانسورها

مبدل‌های حرارتی، بویلرها و کندانسورها از تجهیزات بسیار با اهمیت صنایع نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی محسوب می‌شوند. این تجهیزات به دلیل فشار و دمای کاری بالا مستعد به خوردگی بوده و در بسیاری از موارد مشاهده شده که خوردگی بخش‌هایی از این تجهیزات منجر از کار افتادگی کل دستگاه و کل چرخه تولید شده است. بنابراین حفاظت از خوردگی این تجهیزات در صنایع امری ضروری و اجتناب‌ ناپذیر است. حفاظت کاتدی برای مبدل‌های حرارتی، بویلرها و کندانسورها به عنوان یک روش مستقل بکار می‌رود و معمولاً به دلیل عدم نیاز به برق و سهولت نصب از روش آند فداشونده استفاده می‌شود. آندهای مورد استفاده در این روش معمولاً منیزیم یا روی هستند که آند منیزیم به دلیل ظرفیت جریان بالاتر و عدم محدودیت در دمای عملکرد پرکاربردتر است.

توضیحات کامل

حفاظت کاتدی مبدل‌های حرارتی، بویلرها و کندانسورها

همه ی محصولات