حفاظت کاتدی خطوط لوله

خطوط لوله مدفون در خاک که به منظور انتقال نفت، گاز، آب، میعانات و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنایع بوده و خوردگی سطح بیرونی آن‌ها علاوه بر مشکلات ایمنی و در برخی از موارد زیست محیطی، خسارات زیادی را سالیانه به صنعت تحمیل می‌کند. حفاظت کاتدی خطوط لوله به عنوان روش مکمل پوشش جهت جلوگیری از این نوع خوردگی به کار می‌رود. حفاظت کاتدی خطوط لوله به دو روش آند فداشونده  و تزریق جریان انجام شده و می‌تواند به صورت موقت (کوتاه مدت) یا دائمی (بلند مدت) باشد.

توضیحات کامل

حفاظت کاتدی خطوط لوله

همه ی محصولات