آندهای فداشونده (گالوانیک)

آندهای منیزیم رایج‌ترین آندهای فداشونده مورد استفاده برای حفاظت سازه‌های مدفون در خاک از جمله خطوط لوله نفت و گاز، کف و بدنه خارجی مخازن ذخیره‌سازی و ... هستند.

توضیحات کامل

آندهای منیزیم

آندهای روی برای حفاظت سازه‌های غوطه‌ور در آب شیرین یا شور بکار می‌روند. عمده مصرف این آندها در حفاظت کاتدی بدنه خارجی و مخازن تعادل کشتی‌ها و شناورها، حفاظت داخلی مخازن ذخیره‌سازی و حفاظت خارجی خطوط لوله کف دریا و ... است.

توضیحات کامل

آندهای روی

کاربرد اصلی آندهای آلومینیم برای حفاظت کاتدی در آب دریا است. اگرچه این آندها در موارد نادر در آب شیرین و یا خاک نیز می‌توانند قابل استفاده باشند. عمده مصرف آندهای آلومینیم در حفاظت کاتدی پایه‌های اسکله‌ها، جکت‌ها، حفاظت داخلی مخازن ذخیره‌سازی، حفاظت خارجی خطوط لوله کف دریا و ... است.

توضیحات کامل

آندهای آلومینیم

همه ی محصولات