آموزش

یکی از مهمترین اهداف شرکت برناالکترونیک برطرف نمودن نیازمندی‌های کارفرمایان در زمینه آشنایی با اصول اولیه و پیشرفته سامانه‌های کنترل خوردگی و حفاظت کاتدی و همچنین آموزش بهره‌برداران جهت نگهداری صحیح از این سامانه‌هاست. بدین منظور شرکت برناالکترونیک با راه‌اندازی واحد آموزش و با بهره‌گیری از متخصصان مجرب آشنا به علوم روز دنیا و استفاده از تجارب عملی ۳۰ ساله خود اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه نموده است. همچنین در همین راستا توافقنامه‌هایی نیز با مراکز و انجمن‌های علمی به امضا رسانیده و قادر به برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با آن‌ها و ارائه گواهینامه معتبر می‌باشد.

توضیحات کامل

آموزش

همه ی محصولات