کوپن های رسوب گذاری

کوپن های رسوب گذاری (Scale coupons)

در برخی سامانه های نفت و گاز، رسوبات جامد و یا پوسته ها باید مورد پایش قرار گیرند تا در صورت نیاز پیگرانی یا دیگر اقدامات نگهداری صورت پذیرد. از آنجا که پوسته ها ترجیحاً بر سطح حفره ها شکل می گیرند، بنابراین شکل گیری آنها بر روی حفرات با سایز کوچکتر نیز محتمل تر است. کوپن های رسوب گذاری برنا الکترونیک امکان مقایسه کیفی نرخ رسوب گذاری نسبی در پسماندهای صنعتی و فرایندهای تولید را مهیا می سازد. کوپن های رسوب گذاری توسط نگهدارنده کوپن های نواری و به صورت جفت نصب می شوند. این کوپن ها تنها برای آنالیز لایه ها کاربرد دارند و در صورت استفاده از پیگ رانی باید از سامانه خارج شوند.

 

کوپن مشبک رسوب گذاری بایو فیلم (Mesh bio film coupons)

کوپن های مشبک رسوب گذاری بایو فیلم برنا الکترونیک جهت تعیین کمی یا شناسایی میکرو ارکانیسم ها استفاده می شوند. این کوپن ها با استفاده از مش فولاد زنگ نزن مقاوم به خوردگی ساخته می شوند و سطحی ایده آل برای رشد بایو فیلم مهیا می سازند. کوپن های بایو فیلم توسط لیزر برش داده می شوند تا با سوزاندن لبه ها از گسستگی آنها جلوگیری شود. این کوپن ها بیشتر در مخازن آب مورد استفاده قرار می گیرند.

 

کوپن رسوب گذاری

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال