کوپن های جوشی

کوپن های جوشی برنا الکترونیک از انواع خاص کوپن های کاهش وزن هستند که جهت پایش محل جوش ها طراحی می شوند. از آنجا که سرعت خوردگی برای مواد جوش خورده و جوش نخورده متفاوت می باشد، توصیه می شود هر دو شرایط مورد مطالعه قرار گیرند. این مطالعات شامل بررسی ماده زمینه، ناحیه متأثر از حرارت، فلز جوش، و تمامی فصل مشترک های بین فلزات درگیر می باشد. تأثیرات سطحی ایجاد شده توسط جوش مانند شکل گیری لایه های اکسیدی رنگی یا اکسیدها، روانسازی سرباره، و گداز سرباره از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر رفتار خوردگی فلزات می باشد.
از آنجا که عملاً امکان تهیه کوپن هایی با ضخامت و عملیات جوشکاری مشابه موادی که در ساخت سازه استفاده شده اند وجود ندارد، معمولاً به این منظور از نمونه های مشخصه با نوع جوش معین استفاده می شود. علاوه بر اندازه گیری های کاهش وزن، بازرسی های چشمی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به منظور انجام مطالعات میکروسکوپی، معمولاً بعد از جوشکاری سطح نمونه ها به صورت یکنواخت صاف می گردد مگر اینکه درخواست مشتری به گونه دیگری باشد.

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال