کلمپ‭ ‬نگهدارنده‭ ‬هادی‌ها‭)‬نـوع‭ ‬C‭‬)

(Wire Clamp (Type C

 

مشخصات فنی

کد محصول

جنس قطعه

سايز سيم (mm2)

FCPB 35

آلياژ مس

35

FCPB 50

آلياژ مس

50

FCPB 70

آلياژ مس

70

FCPB 95

آلياژ مس

95

FCPB 120

آلياژ مس

120 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال