پراب خوردگی مقاومتی

پراب های مقاومت الکتریکی (ER) و تجهیزات الکتریکی اساساً "کوپن های اتوماتیک" هستند و اشتراکات زیادی با کوپن های خوردگی دارند. سیستم های مقاومت الکتریکی بر مبنای اندازه گیری مقاومت الکتریکی یک المان فلزی نازک کار می کنند. با بروز خوردگی و زدوده شدن فلز المان مقاومت آن افزایش می یابد. مهمترین مزیت روش مقاومت الکتریکی نسبت به کوپن ها قابلیت انجام بیشتر و ساده تر اندازه گیری ها می باشد. این روش تنها تکنیک ابزاری on-line قابل استفاده در تمامی محیط های خورنده با الکترولیت های ضعیف یا ناپیوسته مانند بخارها، گازها، خاک ها، هیدروکربن های "تر"، و مایعات غیر آبی بوده و وابسته به فاکتورهای متنوع روش های الکتروشیمیایی نمی باشد.
جنس استاندارد بدنه تمامی پراب ها فولاد زنگ نزنAISI 316L واجد شرایط استاندارد ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 برای محیط های ترش می باشد. برای محیط هایی با شرایط خورندگی بسیار شدید می توان از متریال های جایگزین و مناسب برای آن محیط ها استفاده نمود.

 

پراب های همتراز:

    در صنایع نفت و گاز عمدتاً از این پراب ها استفاده می شود.

پراپ همتراز

 

 

 

پراب های استوانه ای:

    جهت اندازه گیری میزان خورندگی در محیط های مخرب با سرعت خوردگی بالا از این کوپن ها استفاده می شود.

 

پراب های استوانه ای

 

 

پراب های المان حلقوی :

    عمدتاً برای پایش خوردگی در صنایعی با فشار کمتر از این پراب ها استفاده می شود.

 

 

پراپ های المان حلقوی

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال