پایش خوردگی Corrosion Monitoring

به دلیل وسعت و فراوانی تأسیسات، فرآیندها و تجهیزات موجود در پالایشگاهها، در عمل تشخیص خوردگی در آنها بسیار حیاتی و پیچیده است. روشهای گوناگون مستقیم و غیرمستقیم برای ارزیابی خوردگی وجود دارد که هر کدام از آنها نقاط ضعف و قوت خود را داراست. برخی از آنها را میتوان در حال کار انجام داد و بعضی را میتوان در حالت خاموشی انجام داد. معمولاً بیش از یک روش اندازه گیری به کار برده می شود تا نقاط ضعف یکی توسط روش دیگر پوشش داده شود. بعضی از تکنیها را نیز می توان به صورت همزمان اجرا کرد.
شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی از خدمات مهندسی پایش خوردگی را ارائه می دهد.
(خسارت های ناشی از خوردگی سازه های فلزی در تماس با الکترولیت را می توان به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی نمود، برخی از خسارت های مستقیم خوردگی عبارتند از: تخریب و یا انهدام پل ها، انفجار خطوط لوله فرآورده های نفت و گاز، از بین رفتن بدنه های کشتی و شناورها، تخریب سکوهای نفتی و ...، در خسارت غیر مستقیم خوردگی می توان از آلوده شدن محیط زیست، زیان های جانی، هدر رفتن محصولات و هزینه های گزاف تعمیر و نگهداری نام برد.

بر این اساس نظارت و بررسی روند خوردگی (پایش خوردگی) امری ضروری و لازم است. به طور خلاصه پایش خوردگی عبارت است از: انجام اندازه گیری روند خوردگی براساس یک برنامه ریزی مدون و ثبت و پیش بینی خسارت های بوجود آمده با هدف کمک به ترسیم روند خوردگی و در نهایت پیش بینی تمهیدات لازم به منظور کنترل و جلوگیری از اثرهای زیان آور آن.
شرکت برنا الکترونیک با بیش از یک دهه سابقه فعالیت گسترده در صنعت خوردگی فلزات، آمادگی ارایه کلیه خدمات مهندسی، مشاوره و میدانی جهت پایش خوردگی فلزات در سطح کشور و بین المللی می باشد).

 

 

 


ارسال نظر

ارسال