ولت متر سه فاز VM3

ولت متر سه فاز VM3

این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬ولتاژهای‭ )‬خطی‭ ‬و‭ ‬فازی‭ ( ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
منوی‭ ‬ساده‬
دقت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬نمایش‭ ‬ولتاژهای‭ ‬خطی‭ ‬و‭ ‬فازی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬کلید‭ ‬فشاری‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ایزوله‭ ‬بودن‭ ‬تغذیه‭ ‬از‭ ‬ورودی‭ ‬های‭ ‬R‭, ‬S‭, ‬T‭, ‬MP‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬سلکتور‭ ‬ولت‬‬‬‬
دارای‭ ‬یک‭ ‬نمایشگر‭ ‬سه‭ ‬رقمی‬‬‬‬

 

اصول کار

دستگاه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬عادی،‭ ‬ولتاژ‭ ‬فازR‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نول‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬می‌دهد‭ ‬وکارایی‭ ‬کلید‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬می‭ ‬باشد‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلید‭ ‬SET،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬حالت‭ ‬نمایش‭ ‬ولتاژهای‭ ‬فازی‭ ‬و‭ ‬خطی‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬سیگنال‭ ‬مربوطه‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترتیب‭ ‬نمایش‭ ‬ولتاژها‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬ذیل‭ ‬می‭ ‬باشد‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دستگاه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬فاز‭ ‬Rنسبت‭ ‬به‭ ‬نول‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلید‭ ‬SET‭ ‬مطابق‭ ‬شکل‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
R‭ ‬S‭ ‬T‭ ‬RS‭ ‬RT‭ ‬ST‬‬‬‬‬
‭ ‬که‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬نمایش‭ ‬هر‭ ‬وضعیت‭ ‬چراغ‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬روشن‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توجه
دستگاه‭ ‬آخرین‭ ‬وضعیت‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬خود‭ ‬ذخیره‭ ‬نموده‭ ‬وبعد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬برق‭ ‬اصلی‭ ‬دستگاه‭ ‬با‭ ‬آخرین‭ ‬حالت‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬مقادیر‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬می‌دهد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بعد‭ ‬از‭ ‬آخرین‭ ‬تنظیم،‭ ‬نمایشگر‭ ‬دستگاه‭ ‬یکبار‭ ‬چشمک‭ ‬می‭ ‬زند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬ذخیره‭ ‬شدن‭ ‬آخرین‭ ‬حالت‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬اگر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬منوی‭ ‬تنظیم‭ ‬CTکلید‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬3ثانیه‭ ‬فشار‭ ‬ندهید،‭ ‬تغییرات‭ ‬ذخیره‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬نمایش‭ ‬جریان‭ ‬بر‭ ‬می‌گردد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

نصب و راه اندازی

A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬ : این‭ ‬ترمینال‭ ‬ها‭ ‬ورودی‭ ‬220‭ ‬ولت‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فازها‭ ‬و‭ ‬نول‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
MP‭‬‭  ‬ : ورودی‭ ‬نول‭ ‬‬‬‬‬
R‭‬‭ ‬ : ورودی‭ ‬فاز‭ ‬R‬‬‬‬
S‭‬‭  ‬ : ورودی‭ ‬فاز‭ ‬S‬‬‬‬
T‭  ‬ : ورودی‭ ‬فاز‭ ‬T‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬180تا‭ ‬240ولت‭ ‬متناوب‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬تغذیه:‭ ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬۵‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
ورودی‭ ‬دستگاه‭: ‬سه‭ ‬فاز‭ ‬و‭ ‬نولفاز و نول‭ ‬‬‬‬‬‬‬
دقت‭ ‬دراندازه‭ ‬گیری:‭ ‬1±‭ ‬ولت‭ )‬کلاس‭ ‬۵‭/‬‮٠‬‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)

 

 


ارسال نظر

ارسال