مونتاژ

مهمترین مزیت SMD، سرعت بالای دستگاه‌های مونتاژ می‌باشد.
دستگاه‌های سریع می‌توانند چند ده‌هزار قطعه را دریک ساعت مونتاژ کنند.
مونتاژ اتوماتیک SMD قابلیت اطمینان بالا دارد و با توجه به تست الکتریکی قطعات قبل از مونتاژ، امکان اشتباه در مونتاژ تقریبا وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال