مقاومت اتصال زمین (NGR)

پروتکل های مختلفی در طراحی شبکه ها و سیستم های صنعتی از جهت زمین کردن وجود دارد من جمله: سیستم زمین شده Non Effect، سیستم مستقیما زمین شده Solidly Earth، سیستم های با مقاومت زمین شده و...

در روش زمین کردن نقطه صفر ترانس ها و ژنراتورها با مقاومت، از تجهیزی به نام مقاومت اتصال زمین (Neutral Grounding Resistor) استفاده می شود.
مقاومتهای اتصال زمین در زمین کردن الکتریکال در شبکه های AC با بارمتقارن استفاده می شوند و بین نقطه صفر ژنراتور یا ترانس و زمین نصب میشوند، در چنین شرایطی شبکه علاوه بر استفاده از مزایای یک سیستم زمین شده، در لحظات Earth Fault نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و جریان اتصال کوتاه تکفاز در حد قابل تحملی برای تجهیزات شبکه کاهش می یابد، بدین ترتیب تاخیر در قطع ذاتی یا اتفاقی در سیستم های حفاظتی موجب بروز آسیب به عناصر شبکه نمی شود چرا که جریان خطا توسط NGR به حد قابل تحملی تقلیل یافته است. در استاندارد IEEE 142-1991 بیان شده که مقاومت اتصال زمین برای بدست آوردن یک یا چند خواسته زیر کاربرد دارد:

-  برای کاهش میزان خسارت ناشی از ذوب شدگی و سوختگی در محل وقوع اتصال کوتاه.
-  برای کاهش میزان فشار مکانیکی برای تجهیزات و دستگاههای که جریان خطا از آن عبور می کند.
-  برای کاهش خطرات شوک الکتریکی به پرسنل ناشی از جریانهای خطای تک فاز در مسیر بازگشت به نقطه نوترال.
-  برای کاهش قوص الکتریکی و کاهش خطر برای پرسنلی که در مجاورت خطای تک فاز قرار می گیرند.
-  برای کاهش افزایش ولتاژ ناشی از اتصال کوتاه برای فازهای دیگر.
-  برای اجتناب از ایجاد over voltage لحظه ای ناشی از از اتصال کوتاه در سیستم و همچنین اجتناب از shot down شدن سیستم در هنگام وقوع اولین خطای تک فاز (برای روش high resistance grounding).

 

به صورت کلی دو روش برای زمین کردن سیستم با مقاومت وجود دارد:

1- low resistance grounding
2- high resistance grounding

 

در طراحی مقاومت اتصال زمین و استخراج مشخصات آن باید به نکاتی نظیر: میزان جریان خازنی شبکه پائین دست، حداقل نا متقارنی سیستم و طول شبکه پائین دست توجه شود که با در نظر گرفتن آنها میزان جریان مورد نظر (جریان کاهش یافته پس از نصب NGR) انتخاب می گردد.
موضوع زمان (time Duration) نیز با توجه به مشخصات سیستم حفاظتی و سرعت تشخیص و قطع خطا و وجود احتمالی رله هایی نظیر Auto - Re - Closer در شبکه انتخاب می شود که غالبا 10 ثانیه در نظر گرفته می شود.
مقدار مقاومت اهمی NGR نیز با توجه به جریان فوق (حداکثر جریان قابل تحمل) و ولتاژ فازی سیستم از طریق قانون اهم محاسبه میشود. بنابراین برای استعلام یا سفارش دستگاههای NGR می بایست اطلاعات اصلی شامل ولتاژ کاری، جریان، مقاومت اهمی و زمان عملکرد دستگاه به این شرکت اعلام شود.
لوازم جانبی، شرایط محیطی و ‌درجه حفاظت تابلو از جمله مواردی هستند که در صورت اعلام توسط خریدار سبب افزایش دقت و کیفیت پاسخ متناسب با نیاز مشتری خواهد شد.

در دستگاههای مقاومت اتصال زمین ساخت شرکت برنا الکتریک تجهیزات جانبی زیر قابل نصب و استفاده می باشند:
رله مانیتورینگ NGR: که با نصب این رله پیوستگی دستگاه و بروز earth fault قابل تشخیص خوهد بود.
ترانسهای جریان اندازه گیری و حفاظتی.

 

 


ارسال نظر

ارسال