ضریب قدرت تکفاز (کسینوس فی متر) PF1

ضریب قدرت تکفاز (کسینوس فی متر) PF1

این‭ ‬دستگاه‭ ‬برای‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬ضریب‭ ‬قدرت‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‭ ‬تکفاز‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دقت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬گیری‭ ‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬نمایش‭ ‬پس‭ ‬فاز‭ ‬وپیش‭ ‬فاز‭ ‬بودن‭ ‬توسط‭ ‬نمایشگر‭ ‬LED‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابلیت‭ ‬نمایش‭ ‬حالت‭ ‬سلفی،‭ ‬خازنی‭ ‬یا‭ ‬مقاومتی‭ ‬توسط‭ ‬نمایشگر‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬یک‭ ‬نمایشگر‭ ‬چهار‭ ‬رقمی‭ ‬‬‬‬‬‬

 

اصول کار

دستگاه‭ ‬را‭ ‬طبق‭ ‬نقشه‭ ‬سیم‭ ‬بندی‭ ‬به‭ ‬شبکه‭ ‬متصل‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس‭ ‬از‭ ‬اتصال‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬شبکه‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬تغذیه،‭ ‬دستگاه‭ ‬وضعیت‭ ‬شبکه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سلفی،‭ ‬خازنی‭ ‬یا‭ ‬مقاومتی‭ ‬نمایش‭ ‬می‌دهد‭. ‬وضعیت‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬ها‭ ‬بدین‭ ‬شرح‭ ‬است‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬حالت‭ ‬سلفی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬نمایشگر‭ ‬L‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬LED‮«‬‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬حالت‭ ‬خازنی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬نمایشگر‭ ‬C‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬LED‮»‬‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬حالت‭ ‬مقاومتی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬نمایشگر‭ ‬r‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬LEDخاموش‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

نصب و راه اندازی

A1‭ ‬و‭ ‬A2‭:‬‭ ‬ترمینال‭ ‬های‭ ‬ورودی‭ ‬220‭ ‬ولت‭ ‬وبرای‭ ‬تغذیه‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
CT‬: ورودی‭ ‬CT‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬

توجه
‭ ‬برای‭ ‬جریان‭ ‬های‭ ‬زیر‭ ‬5‭ ‬آمپر‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬CT‭ ‬جریان‭ ‬ندارد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬180تا‭ ‬240ولت‭ ‬متناوب‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬تغذیه‭: ‬50‭ ‬هرتز‭ ‬۵‭ ‬‭+‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
ورودی‭ ‬دستگاه‭: ‬جریان‭ ‬تکفاز‭ ‬AC،‭ ‬5‭ ‬آمپر‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬
دقت‭ ‬در‭ ‬اندازه‭ ‬گیری: ‭01‭ /‬0‭+‬‬‬‬‬‬‬

 

 


ارسال نظر

ارسال