صفحه‭ ‬مسی

Solid Copper Plate

از‭ ‬صفحات‭ ‬مسی‭ ‬خالص‭ ‬بنابر‭ ‬الزامات‭ ‬طراحی‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬ارتینگ‭ ‬چاهی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬

 

مشخصات فنی

کد محصول

         ابعاد (ضخامت ×عرض ×طول mm)

SCPB 323

320×320×3

SCPB 403

400×400×3

SCPB 603

600×600×3

SCPB 604

600×600×4

SCPB 663

660×660×3

SCPB 665

660×660×5

SCPB 1063

1000×660×3

SCPB 1065

1000×660×5

 

 

 


ارسال نظر

ارسال