روش خمیر قلع (Solder- Paste)

در این روش با استفاده از دستگاه Print screen شابلون مناسب، خمیر قلع (Solder- Paste) روی PCB و در محل پایه قطعات SMD نشانده می‌شود و قلع‌کاری انجام می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال