روشهای مونتاژ SMD

روش چسبی (GLUE)
در این روش ابتدا با دستگاه Dispenserروی PCB و در وسط محل قرار گرفتن قطعه یک یا چند نقطه چسب قرار می‌دهند سپس قطعه توسط دستگاه Placement مونتاژ می‌شود پس از اتمام مونتاژ و کامل شدن برد، PCB به داخل Oven فرستاده می‌شود تا چسب خشک شده و قطعه در جای خود ثابت شود. در انتها با روش Double Wave ، PCB قلع‌کاری می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال