خط لوله Piping

شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی برای ساخت و نصب تجهیرات حفاظت کاتدی و کنترل خوردگی را برای خطوط لوله پیشنهاد می دهد.
خدمات ما شامل نصب آندهای فداشونده و تزریق جریان، در بسترهای آندی مختلف (چاه عمیق، چاه سطحی، بستر نزدیک، توزیعی و...) و متعلقات آنها، اتصالات کابل به لوله، ایستگاههای تست، جعبه های اتصال، ترانس رکتیفایرو... می شود.

 

خط لوله Piping

 

(با توجه به این نکته که پوشش خط لوله های در تماس با الکترولیت به صورت ایده آل اجرا نشده و دارای حفره هایی در سطح پوشش می باشد، علاوه بر این در زمان اجرای خط لوله نیز ممکن پوشش آن دچار صدمه گردد، جهت حفاظت نقاط مذکور از خوردگی از سیستم حفاظت کاتدیک استفاده می گردد.
جهت حفاظت کاتدیک خط لوله ها از دو روش فداشونده (گالوانیک) و تزریق جریان استفاده می شود. در روش فدا شونده با توجه به مشخصات الکترولیت و شرایط محیطی به طور معمول از آندهای منیزیمی و روی استفاده می شود، در سیستم های تزریق جریان از آندهای سیلیکونی، MMO در مدل های لوله ای، ریبونی، وایری و ... بکار می رود.
نوع بسترهای آندی با توجه شرایط محیطی مختلف از نوع بستر سطحی، پراکنده، چاهی، دور چین و ... انتخاب می گردند.
شرکت برنا الکترونیک با افتخار آمادگی خود را در راستای ارایه کلیه خدمات مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات، اجرا و نظارت بر نصب جهت سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله ها اعلام می دارد).

 

خط لوله Piping

 

 

 


ارسال نظر

ارسال