حفاظت آندیک Anodic Protection

حفاظت آندی روشی از حفاظت است که در آن سطح فلز به آند الکتروشیمیایی تبدیل می شود و با کنترل پتانسیل فلز در منطقه غیرفعال، خوردگی کنترل می شود.

از مزایای بارز حفاظت آندی حفاظت سطوحی است که ظاهرا از کاتد دور هستند مانند سطح داخلی ترکها (در سازه های ساخته شده با فولادهای ضد زنگ) که با روشهای دیگر حفاظت از آنها ممکن نیست.
شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی شامل طراحی اولیه، طراحی جزیی، خدمات مهندسی، تامین و اجرای سامانه های حفاظت آندی ارائه می کند.

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال