ترانسفورماتورهای یکسوساز

یکسوسازها مبدل‌هایی هستند که با استفاده از المان های نیمه‌‌هادی‌ها ولتاژ تغذیه AC را به ولتاژ DC تبدیل می کنند . ترانسفورماتورهای یکسوساز به عنوان منبع تغذیه مناسب برای مدارهای یکسو ساز مهمترین عنصر یکسوسازها می‌باشند که بایستی متناسب با شرایط مدار طراحی و ملاحظات خاص مربوط به اینگونه مبدل‌ها، در طراحی ترانسفورماتور به دقت لحاظ شود . این مبدل‌ها غالبا در دستگاه های باطری شارژر، رکتیفایر و UPS، الکترولیز و صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و برق و کارخانه‌های تولید فلزاتی از قبیل آلومینیوم، روی، مس و ... کاربرد دارند .

برنا الکترونیک توانایی دارد انواع ترانسفورماتورهای یکسو ساز مورد استفاده در یکسوسازهای 3 ،6 و ٩ فاز، 6 ، ١٢ پالسی یا هر ترکیب پیچیده دیگری را تولید نماید.

ملاحظات خاص این نوع ترانسفورماتورها عبارتند از :

- طراحی برای عملکرد دائم کار.
- طراحی بهینه برای حداقل کردن فضا.
- طراحی بهینه جهت حداقل کردن هارمونیک‌های جریان.
- طراحی بهینه جهت حداقل کردن اندوکتانس نشت جهت کاهش افت ولتاژ کموتاسیون در مبدل.

در تمام مراحل ساخت این ترانس ها واحد کنترل کیفیت حضور سیستمی و فعال دارد.

حضور محصولات برنا الکترونیک در اکثریت قریب به اتفاق  Vendor List های نفتی و گازی، سبب شده تا ترانس های این شرکت به عنوان یکی از قطعات دستگاه هایی که در حوزه نفت و گاز پتروشیمی استفاده می شوند قرار گیرند. 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال