ترانسفورماتورهای یکسوساز

یکسوسازها مبدل‌هایی هستند که با استفاده از کلیدهای نیمه‌‌هادی‌ها ولتاژ تغذیه AC را به ولتاژ DC تبدیل می کنند . ترانسفورماتورهای یکسوساز به عنوان منبع تغذیه مناسب برای مدارهای یکسو ساز مهمترین عنصر یکسوسازها می‌باشند که بایستی متناسب با شرایط مدار طراحی و ملاحظات خاص مربوط به اینگونه مبدل‌ها، در طراحی ترانسفورماتور به دقت لحاظ شود . این مبدل‌ها غالبا در صنایع نفت و گاز، الکترولیز و کارخانه‌های تولید فلزاتی از قبیل آلومینیوم، روی، مس و ... کاربرد دارند .

برنا الکترونیک توانایی دارد انواع ترانسفورماتورهای یکسو ساز مورد استفاده در یکسوسازهای 3 ،6 و ٩ فاز، 6 ، ١٢ پالسی یا هر ترکیب پیچیده دیگری را تولید نماید .

ملاحظات خاص این نوع ترانسفورماتورها عبارتند از :

- طراحی برای عملکرد با چرخه وظیفه نزدیک 100%
- طراحی بهینه برای حداقل کردن فضا
- طراحی بهینه جهت حداقل کردن هارمونیک‌های جریان
- طراحی بهینه جهت حداقل کردن اندوکتانس نشت جهت کاهش افت ولتاژ کموتاسیون در مبدل
- کنترل کیفیت در تمامی مراحل از طراحی تا ساخت و تست 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال