ترانسفورماتورهای مقاومت زمین

یکی از محصولات شرکت برنا الکترونیک، مقاومت های زمین جهت استفاده در نوترال ترانسفورماتورها و ژنراتورها می باشد.

در این بین یکی از محصولات جدید با نام تجاری (NTR (Neutral Transformer Resistors می باشد، که واحد ترانسفورماتور شرکت برنا الکترونیک توانایی ساخت انواع ترانسفورماتور تکفاز ولتاژ بالای رزینی مورد استفاده در NTR ها را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال