ترانسفورماتورهای زمین

از این ترانسفورماتورها در جاهایی که نقطه اتصال زمین (نوترال) در دسترس نمی باشد استفاده می شود.

نوع اتصال در این ترانسفورماتورها به صورت زیگزاگ Zn است . این ترانس دارای سه سیم پیچ می‌باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اول با نصف سیم پیچ ستون دوم در جهت عکس سری می‌باشد.

در صورت نیاز می‌توان کلید تنظیم ولتاژ در حالت بی باری نیز در سیم پیچ‌های اصلی برای آن در نظر گرفت.

شرکت برنا الکترونیک آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتورهای زمین می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال