ترانسفورماتورهای ایزوله

ترانسفورماتور یک به یک یا ایزوله به ترانسفورماتوری اطلاق می شود که ولتاژخروجی آن با ولتاژ ورودی آن برابر باشد . استفاده از ترانسفورماتورهای ایزوله در بین دو مدار الکتریکی باعث می‌شود تا در عمل، ارتباط و اتصال الکتریکی بین آنها قطع شود . به همین دلیل به این نوع ترانسفورماتورها جداکننده نیز اطلاق می‌شود.
ترانسفورماتور ایزوله در مدار، نقش حفاظت‌کننده اشخاص در مقابل برق‌گرفتگی را ایفا می‌کند، زیرا این ترانسفورماتورها شبکه را از زمین ایزوله یا جدا می‌کنند و در نتیجه تماس با یک سیم باعث برق گرفتگی نمی‌شود.
شرکت برنا الکترونیک آماده ارائه خدمات طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای ایزوله در انواع مختلف می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال