ترانسفورماتورهای ایزوله

ترانسفورماتور یک به یک یا ایزوله به ترانسفورماتوری اطلاق می شود که ولتاژخروجی آن با ولتاژ ورودی آن برابر باشد و این دقیقا بهره برداری از یکی از ویژگی های ممتاز ترانسفورماتور است، جائیکه تغییر سطح ولتاژ مد نظر نیست و بنا به دلایل مختلف نیاز است تا پیوستگی الکتریکی در یک شبکه یا مدار از بین برود و بخشی از مدار علاوه بر داشتن ولتاژ مناسب ، از سایر بخش های شبکه ایزوله باشند  استفاده از ترانسفورماتورهای ایزوله در بین دو مدار الکتریکی باعث می‌شود تا در عمل، ارتباط و اتصال الکتریکی بین آنها قطع شود . به همین دلیل به این نوع ترانسفورماتورها جداکننده نیز اطلاق می‌شود.

ترانسفورماتور ایزوله می تواند نقش حفاظت‌کننده اشخاص در مقابل برق‌گرفتگی را نیز ایفا می‌کند چرا که در غالب موارد، برق گرفتگی ناشی از برخورد با سیم فاز است و سیم نول یا ارت بواسطه تماس شخصی با زمین یا محیط اطراف تامین می شود اما برای ترانس ایزوله ، زمین مفهوم ارت یا نول را ندارد و در برخورد اتفاقی با یکی از خروجی های این ترانس امکان تکمیل شدن مدار با زمین وجود ندارد.

شرکت برنا الکترونیک آماده ارائه خدمات طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای ایزوله در انواع مختلف می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال