ترانسفورماتورهای ارت ساز

در غالب موارد در شبکه های صنعتی ، الزام اتصال نقطه نوترال ترانس اصلی به زمین وجود دارد اما چنانچه مشخصات فنی ترانس بگونه ای باشد که ثانویه آن مثلث باشد عملا نقطه نوترالی جهت اتصال به زمین وجود ندارد، در این شرایط با استفاده از یک سیم پیچ با اتصال زیگزاگ ایجاد نقطه نوترالی مجازی می نمایند که اصطلاحا به این سیم پیچ سه فاز با اتصال زیگزاگ ، ترانس ارت می گویند چرا که در برخی موارد جهت مصارف داخلی برای سیم پیچ ها، ثانویه ای متناسب با کیلو وات مصرفی مورد نیاز در نظر گرفته می شود.

 

ترانس ارت

 

نوع اتصال در این ترانسفورماتورها به صورت زیگزاگ Zn است . این ترانس دارای سه سیم پیچ می‌باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و انتهای نصف سیم پیچ ستون اول با نصف سیم پیچ ستون دوم در جهت عکس سری می‌باشد به این ترتیب این ترانس علاوه براینکه نقطه نوترال مجازی ایجاد می کند، در لحظات اتصال کوتاه تکفاز نیز سبب کاهش جریان اتصال کوتاه می شود که مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

 

شرکت برنا الکترونیک آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتورهای زمین می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال