تایمر‭ ‬مولتی‭ ‬تایمر‭ ‬مدل‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

تایمر‭ ‬مولتی‭ ‬تایمر‭ ‬مدل‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

دارای‭ ‬۵‭ ‬مد‭ ‬کارکرد‭ ‬قابل‭ ‬برنامه‌‌ریزی‭:‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ / ‬قطع‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ / ‬قطع‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‭ ‬روشن‭ / ‬خاموش‬‬‬‬
تایمر‭ ‬ستاره‭-‬مثلث‬‬
تایمر‭ ‬چپگرد‭ -‬راستگرد‬‬
در‭ ‬سه‭ ‬مد‭ ‬اول‭ ‬حالت‭ ‬اول‭ )‬وصل‭( ‬روی‭ ‬رله‭ ‬۱‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬دوم‭ )‬قطع)‭ ‬روی‭ ‬رله‭ ‬۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر‭ ‬تابع‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬مد‭ ‬عملکرد‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬یا‭ ‬اتصال‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۱‭/‬۰ثانیه‭ ‬تا‭ ‬۹۹‭ ‬ساعت‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

اصول کار

در‭ ‬شروع‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬دستگاه‭ ‬چنانچه‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬باشد‭ ‬تابع‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چشمک‌‭ ‬زن‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬تنظیمات‭ ‬با‭ ‬کلید‌های‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬تابع‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلمات‭ ‬اختصار‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ / ‬قطع dly ‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ / ‬قطع rcy ‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‭ ‬روشن‭ / ‬خاموش S.PUL ‬‬‬‬
تایمر‭ ‬ستاره‭-‬مثلث St.de ‬‬
تایمر‭ ‬چپگرد‭-‬راستگرد L-r ‬‬


پس‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬فانکشن‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬را‭ ‬فشار‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلمه‭ ‬را‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬نوع‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬تایمر‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقدار‭ ‬دهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬
‭ ‬ثانیه‭: ‬دقیقه‬‬
‭ ‬دقیقه‭: ‬ساعت‬‬
با‭ ‬فشار‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬کلمه‭ ‬5‭.‬typ را‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬نوع‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬تایمر‭ )‬با‭ ‬برقرارشدن‭ ‬یا‭ ‬کلید‭ ‬استارت) ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقداردهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬برق‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬فانکشن‭ ‬متفاوت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭/‬قطع‬‬‬

تکرار‭ ‬کننده‬

استارت‭ ‬مجدد‬

ستاره‭-‬مثلث‬

چپگرد‭-‬راستگرد‬

مثال‭: ‬برنامه‌ریزی‭ ‬تایمر‭ ‬در‭ ‬مد‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬خاموش‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وصل‭ ‬برق‭ ‬شمارش‭ ‬شروع‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬۹۷‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬۶۸‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬۳۵‭ ‬ثانیه‭ ‬و‭ ‬۵۲‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭ ‬وصل‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

طریقه نصب

ترمینال‭ ‬A1‭: ‬نول‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬
ترمینال‭ ‬A2‭ : ‬فاز‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬
ترمینال‭ ‬ST‭: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬تنظیم‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬استارت‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬اتصال‭ ‬این‭ ‬ترمینال‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬15،16،18‭ ‬و‭ ‬25،26،28‭: ‬کنتاکت‌های
داخلی‭ ‬رله‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مد‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سری‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

سیگنال‌های‭ ‬دستگاه‬

Sec‭ : ‬Per نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬‬‬‬
Min‭ :‬Sec نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬ثانیه‭ : ‬دقیقه‬‬‬‬
Hr‭ : ‬Min نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬دقیقه‭ : ‬ساعت‬‬‬‬
OUT1 aنمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‬‬‬‬‬‬
OUT2 نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬۲۵‭ ‬به‭ ‬۲۸‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬۱۸۰تا۲۵۰ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬۵۰‭ ‬هرتز،‭ ‬5±‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود۳‭ ‬وات‬‬‬
تنظیم‭ ‬زمان‭: ‬۱‭/‬۰‭ ‬ثانیه‭ ‬تا۹۹‭ ‬ساعت‬‬‬‬‬‬

IP‭ ‬ دستگاه : ‭IP 20‬‬
دمای‭ ‬عملکرد‭: ‬۱۰‭- ‬تا‭ ‬۶۰‭ + ‬درجه‭ ‬سانتی‌گراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬مجاز‭:‬‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬‬

 

مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت‭: ‬‬‬۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب ‬‬‬‬
۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‭ ‬مستقیم ‬‬‬‬

عمر‭ ‬رله‭:‬‬‬الکتریکال‭ ‬۰۰۰‭/‬۱۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬
مکانیکال‭ ‬۰۰۰‭/‬۰۰۰‭/‬۱‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬

 

استانداردها‭ ‬‬
EN60255-22
EN60255-‭ ‬25‬
EN60255-‭ ‬27‬
EN61000-‭ ‬3‬
IEC60255-‭ ‬22‬
IPC A610-‭ ‬C‬

 

گواهی‭ ‬نامه‌ها‬
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HSE‭- ‬MS‬
IMS

تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭/‬قطع‬‬‬

تکرار‭ ‬کننده‬

استارت‭ ‬مجدد‬

ستاره‭-‬مثلث‬

چپگرد‭ -‬راستگرد‬

 

 


ارسال نظر

ارسال