تایمر‭ ‬راه‭ ‬پله‬‬ LST

LST

صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬برق‬‬‬
طولانی‭ ‬شدن‭ ‬عمر‭ ‬لامپ‌ها‬‬‬
قابل‭ ‬استفاده‭ ‬برای‭ ‬لامپ‌های‭ ‬رشته‌ای‭ ‬یا‭ ‬فلورسنت‬‬‬‬‬‬
زمان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬1‭ ‬الی‭ ‬7‭ ‬دقیقه‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‬‬‬
تغذیه‭ ‬ورودی‭ ‬PWR‭ ‬‬‬‬
وصل‭ ‬خروجی‭ ‬OUT‬‬

 

اصول کار

این‭ ‬دستگاه‭ ‬بمنظور‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬شدن‭ ‬عمر‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬آپارتمانها‭ ‬و‭ ‬راهروها‭ ‬نصب‭ ‬کلید‭ ‬ثابت‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬انرژی‭ ‬الکتریکی‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نمی‌باشد‭. ‬چون‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬روشن‭ ‬کردن‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‭ ‬می‌بایست‭ ‬مجددا‭ ‬خاموش‭ ‬گردند‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬فراموش‭ ‬می‌شود‭. ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تایمر‭ ‬مدل‭ ‬LST‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬فشردن‭ ‬یک‭ ‬کلید،‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬نمود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬شدن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬دستگاه‭ ‬بصورت‭ ‬اتوماتیک‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬را‭ ‬خاموش‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

طریقه نصب

سیم‌کشی‭ ‬دوسیمه‭:‬‬‬
سیم‌فاز‭ ‬شبکه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬PH‭ ‬و‭ ‬سیم‭ ‬نول‭ ‬شبکه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬MP‭ ‬وصل‭ ‬گردد‭. ‬کلیه‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬باهم‭ ‬موازی‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬به‭ ‬نول‭ ‬شبکه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬COM‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬کلیه‭ ‬کلیدهای‭ ‬فشاری‭ )‬شستی‌ها‭( ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬موازی‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬PH‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬COM‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سیم‌کشی‭ ‬تک‭ ‬سیمه‭:‬‬‬‬
تذکر‭: ‬از‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬ساختمانهایی‭ ‬استفاده‭ ‬نمایید‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیم‭ ‬فاز‭ ‬شبکه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬PH‭ ‬و‭ ‬سیم‭ ‬نول‭ ‬شبکه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬MP‭ ‬وصل‭ ‬گردد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیه‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬باهم‭ ‬موازی‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬به‭ ‬نول‭ ‬شبکه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬COM‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیه‭ ‬کلیدهای‭ ‬فشاری‭ )‬شستی‌ها‭( ‬راباهم‭ ‬موازی‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬به‭ ‬فاز‭ ‬شبکه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬COM‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

راه اندازی

پس‭ ‬از‭ ‬سیم‌کشی‭ ‬با‭ ‬وصل‭ ‬کردن‭ ‬جریان‭ ‬برق،‭ ‬سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬می‌شود‭. ‬باهربار‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلیدهای‭ ‬فشاری‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬شدن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ولوم‭ ‬DELAY‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬خاموش‭ ‬می‌شوند‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬مدل‭ ‬تایمر‭ ‬راه‌پله،‭ ‬کلیدی‭ ‬برروی‭ ‬آن‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬کلید‭ ‬روی‭ ‬دستگاه‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬‭ (‬Time‭ ‬T‭ ) ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬هربار‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلیدهای‭ ‬فشاری‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬شدن‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬ولوم‭ ‬DELAY‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬خاموش‭ ‬می‌شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬کلید‭ ‬روی‭ ‬دستگاه‭ ‬روی‭ ‬حالت‭( ‬Contine‭ ‬C‭ ) ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬دادن‭ ‬کلیدهای‭ ‬فشاری،‭ ‬لامپ‌ها‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬OUT‭ ‬روشن‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬صورت‭ ‬خاموش‭ ‬می‌شوند‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ - ‬قطع‭ ‬جریان‭ ‬برق‬‬‬
‭ - ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬کلید‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬T‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬باید‭ ‬حتما‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬220‭:  ‬ولت‭ ‬متناوب +‬‭ ‭ ‬‭ ‬%10‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭ ‬50‭:  ‬هرتز‭ ‬‭‬‭ ‬5+‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود‭ ‬3‭ ‬وات‬‬‬‬
تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع : ‭‬‭ ‬1‭ ‬الی‭ ‬7‭ ‬دقیقه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

IP‭ ‬دستگاه : ‭‬‭ ‬IP20‬‬‬
دمای‭ ‬کاری :‭ ‬20-‭ ‬تا‭ ‬50‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری :‭ ‬٪‭15 ‬تا‭ ‬٪85‬‬‬‬
جریان‭ ‬کنتاکت : ‭‬10‭ ‬آمپر‭ (20‭ ‬لامپ‭ ‬100‭ ‬وات‭ ‬رشته‭ ‬ای‭) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عمر‭ ‬رله‭: ‬الکتریکال‭ ‬100‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬مکانیکال‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬

 

 


ارسال نظر

ارسال