تانکهای روزمینی Above Ground Tanks

شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی از سیستمهای حفاظت کاتدی و آندی را برای حفاظت مخازن روزمینی ارائه می دهد.
شرکت برناالکترونیک طراحی، تأمین کالا و اجرای آند شبکه ای در زیر کف مخازن، بسترهای سطحی و عمیق برای حفاظت کف تانک و همچنین روشهای حفاظت کاتدی و آندی برای داخل مخازن روزمینی را ارائه می دهد.

 

تانک های روزمینی

 

(مخازن زیر زمینی با توجه به مایع ذخیره سازی داخل آن ممکن است نیاز به حفاظت از خوردگی داخلی داشته باشند. کف مخازن در تماس با الکترولیت نیز مورد حفاظت از خوردگی قرار می گیرد. مخازن حاوی اسید به طور معمول حفاظت آندیک می شوند.
حفاظت کاتدیک داخل مخازن و کف مخازن در تماس با الکترولیک به روش فداشونده (گالوانیک) و تزریق جریان انجام می پذیرد.آندهای آلومینیومی، پایه سرب به طور معمول در حفاظت کاتدیک داخل مخازن بکار می رود، در سیستم های تزریق جریان از آندهای سیلیکونی، MMO در مدل های ریبونی، وایری و ... بکار می رود.
نوع بسترهای آندی با توجه شرایط محیطی مختلف از نوع بستر سطحی، پراکنده، چاهی، دور چین و ... انتخاب می گردند. در صورت وجود لایه ژئوممبرین در فوندانسیون کف مخازن استفاده از بستر نزدیک به کف مخازن اجتناب ناپذیر می باشد.
شرکت برنا الکترونیک با افتخار آمادگی خود را در راستای ارایه کلیه خدمات مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات، اجرا و نظارت بر نصب جهت سیستم حفاظت کاتدیک خط لوله ها اعلام می دارد).

تانک های روزمینی

 

 

 


ارسال نظر

ارسال