بویلرها Boilers

شرکت برناالکترونیک بویلرها را با استفاده از آندهای فداشونده و روش تزریق جریان حفاظت می کند.
سطح داخلی سازه های فلزی بویلرها به دلیل در تماس بودن با آب پر فشار و دمای بالا در معرض خوردگی شدید می باشند، با توجه به اینکه چرخه تولید نیروی برق در نیروگاه ها به عملکرد صحیح بویلرها وابسته می باشد، حفاظت از خوردگی سطح داخلی سازه های بویلر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. حفاظت خوردگی در بویلرها، با استفاده از روش فداشونده (بکارگیری آند آلومینیومی) انجام می پذیرد.
شرکت برنا الکترونیک با اتکا به تجربه و کادر فنی مجرب آماده ارایه خدمات مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات در این زمینه می باشد.

 

بویلرها Boilers

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال