آموزش Education & Training

یکی از مهمترین اهداف این شرکت برطرف نمودن نیازمندیهای مشتریان در زمینه آشنایی با اصول اولیه و پیشرفته سیستم های کنترل خوردگی و همچنین آموزش بهره برداران جهت نگهداری صحیح از این سیستم ها می باشد.

سر فصل دوره ها:

- اصول و مبانی خوردگی
- انواع سیستم های کنترل خوردگی
- معرفی استانداردهای خوردگی
- معیارهای حفاظت کاتدیک و آندیک
- روش های طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های کنترل خوردگی
- روش ها و ابزارهای اندازه گیری در سیستم های کنترل خوردگی

در راستای بهره برداری و نگهداشت بر طبق استاندارد های رایج صنعت حفاظت از خوردگی، بر حسب نیاز صنعت های مختلف اعم از نفت، گاز، نیرو و ...، شرکت برنا الکترونیک دوره ها و آموزش های لازم را در بخش های زیر را برگزار می نماید:

- اصول و مبانی خوردگی
- انواع سیستم های کنترل خوردگی
- استانداردهای خوردگی
- بازرسی و بررسی پوشش ها
- بازرسی و بررسی سیستم های حفاظت از خوردگی
- پایش و مانیتورینگ سیستم های حفاظت از خوردگی
- تاثیر سیستم های حفاظت از خوردگی در اقتصاد صنعتی

 

education & training

 

شرکت برنا الکترونیک آمادگی برگزاری سمینارها، دوره ها و کلاس ها آموزشی در محل سایت، شرکت ها، سازمان ها و ... می باشد.

 

 

 

 


ارسال نظر

ارسال