اخبار

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی

 

 

 

شرکت برنا الکترونیک شما را به بازدید از چهاردهمین نمایشگاه

 بین المللی نفت و انرژی دعوت می نماید

 

زمان برگزاری نمایشگاه 2 الی 5 بهمن ماه 1396